Polakom ratującym Żydów. - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Polakom ratującym Żydów.

Taki temat miała konferencja na Jasnej Górze, wygłoszona w piątek – 22 września b.r. Uczestniczyła w niej delegacja uczniów naszej Szkoły (A. Dłubała z kl. 5 TIP oraz M. Fortuński i M. Nowakowski z kl. 1A) pod opieką Pani Dyrektor – Danuty Służałek-Jaworskiej oraz katechety – Artura Skindera.

Organizatorami konferencji, a jednocześnie zapraszającymi na nią byli: Śląska Kurator Oświaty – P. Urszula Bauer, Delegatura ŚKO w Częstochowie oraz klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze. W dzieło to włączyli się również Patroni honorowi (z P. Europoseł Jadwigą Wiśniewską na czele), liczni Partnerzy oraz Patroni medialni.

Celem tego przedsięwzięcia było upowszechnianie wiedzy o Polakach, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej. W sposób szczególny wspomniano jednak beatyfikowaną przez Kościół niedawno (10.IX) Rodzinę Wiktorii i Józefa Ulmów. To właśnie ją hitlerowcy rozstrzelali w dniu 24 marca 1944 r. w Markowej na Podkarpaciu za udzielanie schronienia i pomocy Żydom. Takich bohaterskich Polaków, w skali całego kraju było oczywiście dużo więcej.

Konferencja składała się z kilku krótkich prelekcji, przemówień zaproszonych Gości oraz uroczystego odsłonięcia pamiątkowej instalacji-obelisku z cegłą wyjętą z domu bł. Józefa Ulmy. Uwadze Organizatorów jak i Gości nie uszedł fakt, że Sala Papieska, na której odbywała się konferencja była całkowicie zapełniona młodzieżą. Budzi to nadzieję, że młode pokolenie nie tylko będzie znało prawdę historyczną o swojej Ojczyźnie, ale także posiadać będzie piękne wzorce moralne do naśladowania we własnym życiu.

Jolanta Zamora