Technik reklamy - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Technik reklamy

DLA KOGO?

Jeżeli w życiu kierujesz się fantazją i pasją, jesteś spostrzegawczy oraz pragniesz rozwijać swoje talenty – postaw na zawód z przyszłością.


UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych

2) organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej

3) projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.


KWALIFIKACJE

PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08 Zarządzane kampanią reklamową


ZAWODY ZWIĄZANE Z TYM KIERUNKIEM:

 • specjalista do spraw reklamy – agent reklamowy, 
 • projektant grafiki (art designer), 
 • projektant poligrafii specjalista do spraw marketingu i handlu, 
 • specjalista do spraw public relations, 
 • organizator usług sprzedaży internetowej, 
 • telemarketer, 
 • autor tekstów i sloganów (copywriter). 

MIEJSCA PRACY TECHNIKÓW REKLAMY

 • agencje reklamowe na stanowisku agenta reklamowego, 
 • agencje public relations, 
 • działy marketingu firm, 
 • biura ogłoszeń i działy promocji,
 • studiach graficznych, 
 • agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, 
 • własna firma. 

KIERUNKI STUDIÓW ZWIĄZANE Z REKLAMĄ

Grafika – przykładowe specjalności:

 • grafika projektowa
 • grafika artystyczna
 • fotografia
 • animacja komputerowa i strony www
 • projektowanie wnętrz

Dziennikarstwo i komunikacje społeczna – przykładowe specjalności:

 • grafika komputerowa w mediach 
 • dziennikarstwo prasowe 
 • reklama i public relations
 • marketing i zarządzanie