Technik hotelarstwa - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Technik hotelarstwa

1. Technik hotelarstwa

 •        to zawód rozwojowy i wymagający coraz wyższych kwalifikacji
 •        dla ludzi komunikatywnych, lubiących pracę z ludźmi
 •        hotelarz to specjalista od zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz usług z tym związanych na odpowiednim poziomie

 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06 Realizacja usługi w recepcji

2. Perspektywy zawodowe

 • w hotelach i pensjonatach turystycznych
 • w ośrodkach wypoczynkowych i zakładach uzdrowiskowych
 • w agroturystyce
 • w biurach i agencjach turystycznych
 • w branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych z uwzględnieniem specyfiki językowej zawodu, 
co ułatwia naszym absolwentom znalezienie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami. 

3. Praktyki

Uczeń ma możliwość brać udział w projektach unijnych realizowanych na terenie naszej szkoły orazw praktykach zagranicznych m.in. w ramach programu Erasmus+ (Anglia, Portugalia, Niemcy).  W technikum w trakcie nauki uczeń odbywa praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni. 

4. Współpraca z pracodawcami

Uczniowie naszego technikum mają możliwość zatrudnienia w lokalnych firmach zajmujących się:

 • prowadzeniem działalności promocyjnej oraz sprzedażą usług hotelarskich
 • rezerwowaniem usług hotelarskich
 • wykonywaniem prac związanych z obsługą gości w recepcji
 • przygotowywaniem jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości
 • przygotowywaniem i podawaniem śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • przyjmowaniem i realizacją zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

5. Dla zdolnych i zainteresowanych

Wycieczki:

 • dni otwarte organizowane przez wyższe uczenie z którymi współpracujemy
 • wyjazdy do hoteli o wysokich standardach

Kursy i szkolenia:

 • kurs baristy,
 • kurs barmański.