Technik usług kosmetycznych - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Technik usług kosmetycznych

Kwalifikacje: FRK.04 – WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH 
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN. Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy. Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe. Języki obce – nauczamy na różnych poziomach zaawansowania. Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej. 

Absolwent będzie przygotowany do:
1) przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej;
2) wykonywania zabiegów pielęgnacji i upiększających;
3) udzielania porad kosmetycznych;
4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Jako technik usług kosmetycznych możesz pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto przygotować się do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.

Nauka w szkole trwa 2 lata (cztery semestry), w systemie zaocznym. Kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończona szkoła średnia (matura nie jest wymagana).

WYMAGANE DOKUMENTY:
– świadectwo lub ksero ukończenia szkoły średniej
– podanie o przyjęcie do szkoły – kwestionariusz do wypełnienia w kancelarii szkoły
– dwa  zdjęcia legitymacyjne 
– dowód osobisty (do wglądu) 
– zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki  w zawodzie