RODO - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

RODO

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie 2016/679, powszechnie znane jako RODO, jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

1. INSPEKTOR DANYCH IOD

    2. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH:

    3. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROWADZENIA MONITORINGU WIZYJNEGO

    4. PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ