Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach - Liceum, Technikum oraz Szkoła Policealna

„Litwo, Ojczyzno moja !”

Tak właśnie Adam Mickiewicz rozpoczyna „Pana Tadeusza”. A my poszliśmy śladami naszego Narodowego Wieszcza. W dniach: 8-11 kwietnia b.r. przedstawiciele naszej szkoły w osobach P. Dyrektor Danuty Służałek-Jaworskiej i katechety Artura…

Programy i projekty