Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy 2018 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy 2018

POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049408
pt.” Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”

KA1 Mobilność edukacyjna
KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
1. Nazwa projektu: Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy.
2. Uczestnicy: uczniowie z Technikum żywienia i usług gastronomicznych, informatyka, organizacji reklamy (łącznie 16 uczniów)
3. Planowany termin praktyk: 06.05.2019-31.05.2019 (4 tygodnie)
4. Miejsce praktyk: Firma GMBH VITALIS SCHKEUDITZ NIEMCY
5. Budżet dofinansowania: 43282,00 Euro

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (tylko klasy III Technikum)
do projektu:
„Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy ”
o numerze 2018-1-PL01-KA102-049408
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zgłoszenia należy złożyć do koordynatora projektu: Agnieszki Skorek najpóźniej do 14.12.2018 roku.
Do projektu kwalifikować się będą uczniowie/uczennice z największą liczbą punktów, która będzie sumą punktów kryteriów przyjętych w rekrutacji.

Do projektu kwalifikować się będą uczniowie/uczennice z największą liczbą punktów, która będzie sumą punktów kryteriów przyjętych w rekrutacji.  

15.10.2018
Agnieszka Skorek

Lista osób zakwalifikowanych do projektu, zostanie przekazana wychowawcom klas III technikum do  21.12.2018 r.

Konferencja podsumowująca projekt:

Film instruktażowy

30.09.2019
Agnieszka Skorek