Dzień Bezpiecznego Internetu – w jedności siła! - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Dzień Bezpiecznego Internetu – w jedności siła!

W ramach akcji „Dzień bezpiecznego Internetu”, który będziemy obchodzili w dniu 11.02. 2020 roku uczennice klasy II TG oraz klasy I TIP przygotowały banery.

Z materiałami promocyjnymi mogli zapoznać się rodzice uczniów już w dniu 07. 01 2020 w czasie zebrania z rodzicami. Kampania skierowana do rodziców miała na celu uświadomić ich z pojęciami takimi jak: rodzaje cyberprzemocy, seksting, uzależnienie od gier komputerowych. Ponadto pani mgr Jolanta Bandachowska wychowawczyni klasy I TIP w ramach zebrania przeprowadziła pogadankę dla rodziców na temat treści nielegalnych i szkodliwych, z którymi mogą spotykać się ich dzieci w Internecie oraz uwrażliwiała na to jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci. Poinformowała również przybyłych o tym gdzie szukać pomocy.

Kolejnym etapem kampanii „Dzień bezpiecznego Internetu” będzie przeprowadzenie w miesiącu lutym, przez nauczycieli Zespołu Przedmiotów Informatycznych, cyklu zajęć edukacyjnych uświadamiających problem cyberprzemocy oraz rozstrzygnięcie konkursu „HejTy-Stop”.

Na zdjęciach pozują uczniowie z klas I TIP, I THI, II A, III TI. Dziękujemy za zaangażowanie w akcję pomoc i uśmiechy. – Olga Kwiecień

d

Jeden z 3 współautorów tej witryny.