Spotkanie z ludźmi Solidarności - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Spotkanie z ludźmi Solidarności

Wspomnijmy to jeszcze raz… W ramach obchodów 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, szkoła nasza uczestniczyła w wojewódzkim projekcie pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13. XII 1981 – Pamiętamy”. Jednym z zadań było spotkanie młodzieży naszej szkoły z przedstawicielami częstochowskiej „Solidarności”. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor – Danuty Służałek-Jaworskiej, z inicjatywy p. Małgorzaty Skinder, placówkę naszą swoją obecnością zaszczyciła p. Dorota Kaczmarek – zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”, a zarazem Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania. Towarzyszył jej p. Zbigniew Bonarski – działacz związkowy „Solidarności” oraz członek Stowarzyszenia Ziemi Częstochowskiej „Solidarność i Niezawisłość”. Spotkanie z tymi przedstawicielami było dla naszej młodzieży cenną lekcją współczesnej historii Polski. https://youtu.be/DzZiRyW7f-E

Milena Morawiec