Komunikat dla Maturzystów - Maj 2022 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Komunikat dla Maturzystów – Maj 2022

Komunikat dla Maturzystów

Egzamin Maturalny – Maj 2022

W celu sprawnego przeprowadzenia egzaminu maturalnego i eliminowania zagrożeń przygotowany został dla Państwa harmonogram zamieszczony poniżej

Harmonogram

Środa – 04.05.2022 Język polski PP

Duża sala gimnastyczna 111 – wejście do budynku od parkingu, zgodnie z przyjętym harmonogramem

Klasa 4 TR – godzina 8.10

Klasa 4TGH – godzina 8.20

Klasa 4TI – godzina 8.30

Absolwenci Technikum– godzina 8.40

Środa – 04.05.2022 Język polski PP

Duża sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego, zgodnie z przyjętym harmonogramem

Klasa 3ABG – godzina 8.15

Absolwenci LO– godzina 8.30

Sala 34 – LO – godzina 8.10

Czwartek –05.05. 2022- MATEMATYKA PP

Duża sala gimnastyczna 111 – wejście do budynku od parkingu zgodnie z przyjętym harmonogramem

Klasa 4 TI – godzina 8.10

Klasa 4TGH – godzina 8.20

Klasa 4TR – godzina 8.30

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego zgodnie z przyjętym harmonogramem

Klasa 3ABG – godzina 8.15

Absolwenci LO– godzina 8.30

sala Nr 2 – Absolwenci TECHNIKUM– godzina 8.20

Piątek – 06.05.2022 Język angielski PP

Uczniowie, którzy piszą w salach 1/2/4/6/7 wchodzą do budynku białymi drzwiami od wewnętrznego parkingu

Sala nr 1 – 4 TR – wejście na egzamin 8.10

Sala nr 2 – 4TGH – wejście na egzamin od 8.20

Sala nr 6 – 4TI wejście 8.10

Sala nr 7 – 4 TI wejście 8.10

Sala nr 4 – wejście 8.20

Uczniowie, którzy piszą w pracowniach /25/26/27/34 wchodzą do budynku białymi drzwiami od wewnętrznego parkingu

Sala nr 25– Absolwenci – wejście na egzamin 8.20

Sala nr 26 – 3 ABG – wejście na egzamin godzina 8.10

Sala nr 27 – 3ABG–wejście na egzamin godzina 8.10

Sala nr 34 – LO – wejście na egzamin godzina 8.10

Piątek – 06.05.2021 Język niemiecki PP

Sala nr 5– LO/TECH– wejście na egzamin 13.10

Poniedziałek – 09.05.2022 Język angielski PR

Sala nr 1 – TR- wejście na egzamin 8.10

Sala nr 2 – TI – wejście na egzamin 8.20

Sala nr 5 – LO- wejście na egzamin 8.15

Sala nr 6 – TGH – wejście na egzamin 8.10

Sala nr 34 – LO – wejście na egzamin 8.20

Wtorek – 10.05.2022 język polski poziom rozszerzony

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego zgodnie z przyjętym harmonogramem

Liceum ogólnokształcące – godzina 8.10

Technikum – 8.20

Sala nr 34 – LO – wejście na egzamin 8.20

Środa – 11.05.2022 MATEMATYKA PR

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego

TECHNIKUM – 8.10

LO – 8.20

Czwartek – 12.05.2022 – BIOLOGIA PR

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego

TECHNIKUM – 8.10

LO – 8.20

Piątek – 13.05.2022 – WOS PR

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego

TECHNIKUM/LO – 8.10

piątek – 13.05.2022 – Język niemiecki PR

Sala 4

Technikum – wejście godzina 13.20

Poniedziałek – 16.05.2022– CHEMIA PR

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego

LO – wejście godzina 8.10

Wtorek – 17.05.2022 – Historia PR

Sala 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego – godzina 8.10

Sala 34 – 8.10

Środa – 18.05.2022 – Geografia PR

Sala 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego – godzina 8.10

Czwartek – 20.05.2022 – Informatyka PR

Sala 15 – wejście godzina 8.10

Przygotowana również została dla Państwa ankieta zawierająca podstawowe pytania dotyczące zagrożeń COVID 19 . Wypełniona i podpisana każdego dnia egzaminu ankieta, powinna zostać przekazana przez maturzystów do Zespołu Nadzorującego w danym dniu.

Uczniowie korzystający z dostosowań mogą wchodzić na egzamin w pierwszej kolejności.

Proszę pamiętać o dokumentach tożsamości, czarno piszących długopisach oraz kalkulatorach prostych.

Życzymy powodzenia!

Dyrektor Danuta Służałek – Jaworska

Pliki do pobrania:

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu