„Nie śmiecimy - sprzątamy, zmieniamy” - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

„Nie śmiecimy – sprzątamy, zmieniamy”

Akcja „ Sprzątanie świata – Polska 2019”
w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.


W dniu 20. września 2019r. Uczniowie Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach, wzięli – jak co roku – udział w akcji Sprzątanie Świata – Polska 2019 pod hasłem „ Nie śmiecimy – sprzątamy, zmieniamy”. Akcję koordynowała p. Katarzyna Gołuchowska z klasą II TGH.


W akcji uczestniczyło 269 uczniów naszej szkoły oraz 24 nauczycieli. Na początku uczniowie zostali zapoznani z regulaminem akcji oraz otrzymali krótką informację na temat odpowiedzialnej turystyki, odpowiedzialnej konsumpcji oraz używania produktów pochodzących
z recyklingu. Następnie rozdane zostały worki i rękawice i przystąpiono do sprzątania przydzielonych terenów .


Akcją zostały objęte tereny miasta Żarki i okolic : plac szkolny ( ZS. im. T. Kościuszki
w Żarkach) , ul. Steinkellera, ul. Olszowa, oraz droga i otoczenie Strażnicy w Przewodziszowicach .


W ramach akcji zebrano 38 worków śmieci – ok. 2500 l. Miejsca składowania worków ze śmieciami zostały szczegółowo opisane – adekwatnie do sprzątanych terenów.


Wywozem śmieci zajął się Urząd Miasta i Gminy Żarki. Akcja przebiegała sprawnie, bezpiecznie, bez zakłóceń , w przyjaznej atmosferze i przy pięknej pogodzie. Dołączone zdjęcia obrazują aktywny udział uczniów Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w akcji ekologicznej Sprzątanie Świata – Polska 2019 r.


Organizator :Katarzyna Gołuchowska

Andrzej Kot

Jeden z 3 współautorów tej witryny.