Jeszcze raz o Powstaniu Styczniowym - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Jeszcze raz o Powstaniu Styczniowym

W dniu 24 listopada b.r. delegacja młodzieży naszej szkoły (Aleks Dłubała i Szymon Walasek) pod opieką p. Dyrektor – Danuty Służałek-Jaworskiej oraz katechety – Artura Skindera wzięła udział w uroczystym podsumowaniu Projektu pt. „Śladami Powstania Styczniowego w regionie częstochowskim”. Uroczystość ta odbyła się w II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie. W wydarzeniu  uczestniczyli przedstawiciele częstochowskich władz miejskich, delegatury Kuratorium Oświaty, Stowarzyszenia Absolwentów wspomnianego LO, a przede wszystkim uczniowie i nauczyciele różnych typów szkół regionu częstochowskiego, biorący udział w Projekcie.

          Spotkanie miało charakter uroczystej akademii, na której nie zabrakło okolicznościowych przemówień i historycznych wspomnień. Dotyczyły one również samej szkoły noszącej imię jednego z najważniejszych Dyktatorów Powstania. Upamiętnienia wydarzeń powstańczych z 1863 roku oraz przedstawienia sylwetki i patriotycznych zasług swojego Patrona – Romualda Traugutta, dokonali uczniowie tejże szkoły w pięknym montażu słowno-muzycznym.

          Po akademii, wszyscy zaproszeni Goście mieli możliwość zwiedzenia szkolnej Izby Pamięci oraz obejrzenia wystawy prac projektowych wykonanych przez poszczególne szkoły. Wśród zaprezentowanych prac nie zabrakło oczywiście i naszej, w której pokazaliśmy najważniejsze działania naszej szkoły zrealizowane w ramach Projektu.

Jolanta Zamora