Najlepszy biblista Archidiecezji Częstochowskiej - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Najlepszy biblista Archidiecezji Częstochowskiej

Tytuł taki otrzymał w dniu 21 kwietnia 2022 r. uczeń naszej szkoły – Juliusz Woldan z klasy 3 ABG. W diecezjalnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Juliusz zajął miejsce pierwsze. Po części pisemnej, zakwalifikował się on do grona 7 najlepszych biblistów Archidiecezji, a następnie po przejściu trudnego etapu ustnego, bezapelacyjnie wygrał cały Konkurs. W związku z odniesionym sukcesem, będzie on reprezentował nie tylko naszą szkołę, ale także całą Archidiecezję Częstochowską na  ogólnopolskim etapie tego Konkursu, wespół z dwoma uczniami innych szkół średnich. Etap ten zostanie rozegrany w dniach: 30 i 31 maja b.r. w Niepokalanowie pod Warszawą. Życzymy Juliuszowi powodzenia i zwycięstwa na etapie najwyższym. Warto również dodać, że na diecezjalnym etapie Konkursu Biblijnego szkołę naszą reprezentował również drugi uczeń – Kamil Adamczyk z klasy 3 TIP. Obydwaj chłopcy zostali nagrodzeni dyplomami uczestnictwa w Konkursie, a Juliusz otrzymał ponadto wiele nagród rzeczowych oraz możliwość wyjazdu do Sejmu RP w Warszawie. Najważniejsze w Konkursie Biblijnym jest jednak zawsze to, że młodzi ludzie otwierając, czytając i rozważając Pismo Święte wchodzą w osobową relację z Panem Bogiem obecnym w swoim Słowie. I to jest naprawdę cel tego Konkursu.

Milena Morawiec