UWAGA ZAGRANICZNY PROJEKT ERASMUS+ DLA UCZNIÓW!!! - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

UWAGA ZAGRANICZNY PROJEKT ERASMUS+ DLA UCZNIÓW!!!

Od 15.09.2021r. do końca roku szkolnego będziemy współpracować ze szkołami z Niemiec, Anglii i Portugalii w ramach projektu KA202 pod nazwą „CHEF”. Projekt koordynowany jest przez szkołę niemiecką Berufskolleg Königstraße der Stadt Gelsenkirchen.

Nr projektu: 2019-1-DE02-KA202-006466.

Tytuł: Culinary Heritage of European Food – CHEF.

Język roboczy projektu – angielski.

Poszukujemy kreatywnych, ambitnych i płynnych językowo uczniów do pracy w projekcie.

Projekt obejmuje 3 wyjazdy – pierwszy z nich do Portugalii odbędzie się już 01-08.10.2021r. Do Portugalii zabieramy 8 uczniów z klas maturalnych z LO i Technikum. Zgodnie z wymogami organizatorów projektu wszyscy uczestnicy mobilności powinni być zaszczepieni pełną dawką szczepionki.

Temat pierwszego spotkania: „Tourism in Portugal: Local cuisine vs food for tourists”.

Rekrutacja uzupełniająca uczniów z wszystkich klas odbędzie się w dn. 15-17.09.2021r.

Informacji o projekcie udziela pani profesor B. Prokopowicz.

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu