Boże Narodzenie w naszej szkole - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Boże Narodzenie w naszej szkole

Cicha noc…

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców [naszych] przez

 proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna”.

                                                                                                                  (Hbr 1, 1-2a)

https://youtu.be/ny-Pznc8JDA

Weźmy do rąk biały opłatek, zwany „chlebem Aniołów”. Życzmy sobie, aby Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, który stał się Człowiekiem, napełnił nasze serca miłością, radością i pokojem. Aby Jego narodzenie dokonywało się ciągle w nas i było też przez nas niesione drugiemu człowiekowi. W słowach, gestach i czynach miłości.

                                                                               Dyrekcja Zespołu Szkół

                                                                               im. T. Kościuszki

                                                                             w Żarkach

Milena Morawiec