„Woda to skarb! Woda to życie! Szanujmy ją należycie”! - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

„Woda to skarb! Woda to życie! Szanujmy ją należycie”!

Co roku, 22 marca na świecie obchodzony jest Dzień Wody. Celebrujemy go także My w
naszej szkole, wspólnie z tysiącami placówek edukacyjnych w Polsce.
Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda
i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Obchody święta przyczyniają się
do pogłębianie szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w
warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona. O tym jak ważna jest
woda, przypomnieli sobie uczniowie naszej szkoły.
Na lekcjach biologii u Pani Roksany Bzowskiej uczniowie mieli możliwość obejrzeć film
Pani Kasi Gonder pt,”Czy zabraknie Nam wody”. Kolejno uczniowie wraz z nauczycielem
podjęli się dyskusji na temat śladu wodnego, napięcia związanego z wodą, oraz kryzysem
wodnym w Boliwii itp. Uczniowie wykazywali się dużą kreatywnością podczas rozmów.
Na lekcjach z języka angielskiego u Pani Edyty Bacior uczniowie oglądali film: Virtual
Water: All You Need To Know, oraz uczestniczyli w grze na platformie Kahoot na temat
“Water as a global challenge” oraz “Water in climate crisis”. Widać było uśmiechu i
zadowolenie uczniów podczas zajęć.
Kolejne klasy miały możliwość na lekcji biologii u Pani Roksany Bzowskiej zbadać twardość
wody. Posłużyły im do tego próbki wody z różnych zbiorowisk wodnych pobranych na
terenie gminy Żarek. Uczniowie dodatkowo sprawdzali pH wody oraz jest stopień
natlenienia.
Dzięki zaangażowaniu uczniów oraz nauczycieli udało się przeprowadzić kilka lekcji na
których uczniowie dowiedzieli się co to jest wirtualna woda, skąd pochodzą róże, które
kupujemy w kwiaciarni, dlaczego mamy kryzys wodny skoro 70% Ziemi to woda. Dla osób
chcących pogłębić wiedzę na temat wody zachęcam do odwiedzenia strony
https://www.pah.org.pl/

Milena Morawiec