Spotkanie ze strażakami z PSP - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Spotkanie ze strażakami z PSP

Spotkanie ze strażakami z PSP W dniu 19.12.2023 r. w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach odbyły się wykłady oraz ćwiczenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, a także prezentacja zawodu strażaka przez kadrę i kadetów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia reanimacji na fantomach z wykorzystaniem urządzenia AED oraz pozyskali informację o procesie naboru do służby w PSP.

Milena Morawiec