Solidarność w Starostwie Powiatowym - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Solidarność w Starostwie Powiatowym

,,Na ręce przedstawicieli Powiatu Myszkowskiego zostały przekazane historyczne zakładowe sztandary NSZZ „Solidarność”, które od dziś zdobią salę sesyjną w Starostwie Powiatowym. Podczas uroczystości uhonorowano najbardziej zasłużonych działaczy związkowych z Myszkowa i okolic. Są wśród nich osoby aktywnie włączające się w działalność związkową, jak również będące w okresie Stanu Wojennego ofiarami represji ze strony władz państwowych.

W latach osiemdziesiątych na terenie Myszkowa funkcjonowały zakłady produkcyjne, w których pracowały tysiące osób. Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych Światowit, Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne Mystal, Myszkowska Fabryka Papieru, Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacyjne PKS – w każdym z tych zakładów w najbardziej mrocznym okresie najnowszej historii kraju powstały lokalne oddziały pierwszego niezależnego związku zawodowego, jakim była „Solidarność”. Pracownicy myszkowskich fabryk z pełnym zaangażowaniem i świadomością narażania się na reperkusje ze strony państwa gotowi byli poświęcić się niebezpiecznej działalności, tworząc pierwsze struktury związkowe.
Swoją działalność prowadzili pod sztandarami zakładowymi, które stały się ważnym elementem symbolizującym poczucie wspólnoty i tożsamości grupowej związkowców.
Dziś dawne zakłady już nie istnieją, ale pozostała pamięć o tamtych wydarzeniach.
Przekazanie sztandarów Solidarności, które od tej pory będą zdobić salę sesyjną w starostwie powiatowym, to wyraz pamięci o dawnych wydarzeniach i szacunku do lokalnej historii.

Uroczystość rozpoczęła się w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie. Patronat honorowy nad nią objęła Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska. Na zaproszenie Starosty Myszkowskiego Piotra Kołodziejczyka odpowiedziało wielu gości. Wśród zaproszonych byli m.in. Wiceminister i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński, Posłowie na Sejm RP Mariusz Trepka i Andrzej Gawron, Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Radny Sejmiku Śląskiego Piotr Bańka, Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Wojciech Picheta, Wicestarosta Mariusz Morawiec, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Zdzisława Polak i Janusz Romaniuk, Członkowie Zarządu Powiatu Jolanta Koral, Jarosław Kumor, Tomasz Ośmiałowski, Radni Rady Powiatu Marlena Wiśniewska, Sebastian Ruciński, Mateusz Kolasa, Andrzej Jastrzębski, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Wójt Niegowy Mariusz Rembak, Przewodniczący Rady Miasta Myszkowa Jerzy Woszczyk, Wiceburmistrz Myszkowa Iwona Franelak, Radni Rady Miasta Myszkowa Elżbieta Doroszuk, Małgorzata Skinder, Iwona Skotniczna, Halina Skorek-Kawka, Zofia Jastrzębska, Ewa Ziajska-Łazaj, Eugeniusz Bugaj, Andrzej Giewon, Sławomir Jałowiec, Jacek Trynda, Z-ca Dyrektora Delegatury Oświaty w Katowicach Joanna Grabowska, Sekretarz Gminy i Miasta Koziegłowy Krzysztof Bąk, Przedstawiciele NSZZ Solidarność: Przewodniczący Regionu Częstochowa Jacek Strączyński wraz z Zastępcami – Dorotą Kaczmarek i Stanisławem Kołodziejczykiem, Przewodniczący Stowarzyszenia „Solidarność i Niezawisłość” Zbigniew Bonarski, Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Piotr Placek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie Sergiusz Wiśniewski, Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie Marcin Lemański, dyrektorzy jednostek Powiatu Myszkowskiego i szkół ponadpodstawowych.

Uroczystość rozpoczęło wyświetlenie kilkuminutowego filmu poświęconego działalności opozycyjnej w okresie stanu wojennego i później, a następnie po odśpiewaniu hymnu państwowego, Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk powitał zaproszonych gości.

  • Kiedy rozważamy dzieje państw na przestrzeni wieków, widzimy, że występują w nich szczególne momenty historyczne. W najnowszej historii Polski pojawiło się kilka takich momentów, ale najważniejszym jest niewątpliwie powstanie NSZZ Solidarność. Już w samej nazwie związku zawiera się więź, która połączyła jego członków. Ta więź przetrwała do dziś. I także tutaj, w Myszkowie, nasi działacze połączyli siły i potrafili stworzyć w różnych zakładach swoją niezależną organizację. Dziś będziemy mogli przyjąć przekazane sztandary i umieścić je na honorowym miejscu w Starostwie Powiatowym oraz uczcić etos związkowców występujących w obronie praw i wolności pracowniczych – powiedział Starosta Piotr Kołodziejczyk.

Następnie głos zabrała Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, która wyraziła wielkie uznanie dla postawy wszystkich działaczy Solidarności.

  • W przyszłym roku obchodzić będziemy 40 rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Był to przełomowy czas dla Polski i Europy. Zapoczątkowano wówczas drogę do wolnej Polski. To właśnie w 1980 roku powstawały związkowe organizacje zakładowych Solidarności. Tak było również w Myszkowie. Niemymi świadkami tamtych dni są właśnie te odnowione sztandary komisji zakładowych, przypominające o ludziach Solidarności, którym nie zabrakło siły i odwagi do walki. Często płacili za to wysoką cenę, represjonowani psychicznie i fizycznie. Nie wahali się, aby w godzinie próby stanąć po stronie wartości. Ci ludzie dzisiaj są wśród nas. To im jesteśmy wdzięczni za naszą wolność, za suwerenną Polskę. Represje, które dotykały działaczy Solidarności były ciężkie do uniesienia. W tamtych trudnych czasach właśnie te odnowione dziś sztandary pozwalały przetrwać – mówiła Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska.

O roli Solidarności zakładowej mówił także Wiceminister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński, który odwołał się do mitu założycielskiego Solidarności, stwierdzając, że kiedy powstaje coś wielkiego, zawsze poszukuje się w tym tego, co najbardziej wyraża polskiego ducha.

  • Wszystko, co w najnowszej historii Polski piękne, wartościowe i czyste odwołuje się do mitu założycielskiego naszej wolności. Był to ogromny dziesięciomilionowy ruch, który zmienił Polskę również w wymiarze etycznym – mówił Wiceminister Szymon Giżyński.

Przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Częstochowskiego Jacek Strączyński podziękował na liczne przybycie i odniósł się historii działań członków Solidarności

  • Był to zryw polskich robotników, kolejny już zryw. W mało którym zakładzie nie było organizacji związkowej. Honorem tych organizacji było posiadać swój sztandar – jako symbol i znak rozpoznawczy. Miały one swoje miejsce honorowe w siedzibach zakładowych, uczestniczyły w ważnych uroczystościach związkowych i patriotycznych. 13 grudnia 1981 roku w domach działaczy związkowych wyłamywano drzwi, a oni sami byli internowani. Ale były też włamania do komisji zakładowych, po dokumenty i właśnie sztandary. Związkowcy je przechowywali aż do 1989 roku. Tam, gdzie się tego nie udało, gdzie ZOMO-wcy, kiedy je ukradli, używali je jako wycieraczki. Ale w 1989 roku Solidarność ponownie zostaje zarejestrowana– mówił Przewodniczący Jacek Strączyński.

Po przemówieniach zaproszonych gości przyszła kolej na cześć artystyczną, w której młodzież ze szkół ponadpodstawowych – LO w Myszkowie, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie oraz Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach zaprezentowała interesujący montaż słowno-muzyczny, poświęcony działaniom członków Solidarności w poszczególnych myszkowskich zakładach pracy. Występ młodzieży zrobił na publiczności ogromne wrażenie. Niezwykłe połączenie elementów czysto historycznych (relacje z wydarzeń) z wkładem artystycznym (wiersze, piosenki) dało wzruszający efekt i przede wszystkim dowiodło, że młodzież – potrafi zrozumieć atmosferę tamtych lat.

Występy uczniów wprowadziły publiczność w klimat odległych już wydarzeń. Ich uczestnikami, byli szczególnie uhonorowani przez państwo działacze Solidarności – Czesław Świerczyński i Emil Prysak, którzy wcześniej zostali odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności.

Krzyż ten jest państwowym odznaczeniem przyznawanym działaczom, którzy prowadzili zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania niepodległości, suwerenności lub respektowania praw człowieka.

Szczególnym momentem uroczystości było uhonorowanie myszkowskich członków Solidarności ze wszystkich zakładów pracy.
Poseł Jadwiga Wiśniewska oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i działacz Solidarności Janusz Romaniuk – wręczyli okolicznościowe dyplomy zasłużonym działaczom solidarnościowym. To oni swoją niezłomną postawą dają do dziś przykład kolejnym pokoleniom.

Są nimi: Stanisław Adamczyk, Bogumiła Ambroży, Jan Blecharczyk, Krystyna Blecharczyk, Wiesław Borówka, Emil Cupiał, Ryszard Dudek, Stanisław Dudek, Krzysztof Giewon, Andrzej Hutnik, Jan Jaskólski, Józef Kluczny, Zbigniew Kotowicz, Jerzy Maternik, Jadwiga Męcik, Kazimierz Miklas, Szymon Morawski, Lesław Oleksiak, Jan Pałaszewski, Adam Sroka, Maciej Sutor, Paweł Szczepanik, Czesława Świerczyńska, Czesław Świerczyński, Jadwiga Zębik, Andrzej Zwoliński.

Pierwsza część uroczystości zakończyła się wspólnym odśpiewaniem pieśni pt. „Żeby Polska była Polską”.

Następnie uczestnicy zebrali się na placu przed myszkowskim MDK, skąd wyruszyli w przemarsz ulicami miasta do kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji związkowców, celebrowana przez ks. Prałata Jana Batorskiego. W swojej homilii ksiądz Prałat podkreślił wartość, jaką jest poświęcenie dla ojczyzny i walka o niepodległość kraju.

Ostatnia część uroczystości miała miejsce w Starostwie Powiatowym. Na sali sesyjnej odbyło się przekazanie sztandarów NSZZ Solidarność na ręce członków Zarządu Powiatu Myszkowskiego. Sztandary zostały następnie zawieszone na honorowym miejscu.

Uroczystość miała podniosły charakter, co jest najzupełniej zrozumiałe, biorąc pod uwagę historyczną wagę działań załóg solidarnościowych w jednym z najtrudniejszych okresów w historii Polski.

Uroczystość przygotowali i poprowadzili – Sekretarz Powiatu Krystyna Jasińska, Kierownik Biura Promocji, Kultury i Sportu Marcin Pilis. W przygotowaniach uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Myszkowskiego wraz z opiekunami: Marcinem Templinem z LO w Myszkowie, Małgorzatą Piskorską-Hepner i Małgorzatą Miszczyk z ZS nr 1 w Myszkowie, Barbarą Wróbel z ZS nr 2 w Myszkowie, Małgorzatą Skinder z ZS im. T. Kościuszki w Żarkach. Organizatorzy dziękują Miejskiemu Domowi Kultury za pomoc techniczną.'” – Komentuje Powiat Myszkowski na swoim facebooku .

Kasia Rał