Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 - podsumowanie - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 – podsumowanie

Dzień Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół w Żarkach


⦁ W dniu 08.02.2021 roku uczniowie klasy II TGR wraz z wychowawcą mgr Małgorzatą Skinder oraz nauczycielami Zespołu przedmiotów informatycznych przygotowali gazetkę pt. „Ciemne strony sieci”. Gazetka przedstawia zagrożenia, z jakim młodzież spotyka się w Internecie.
Uczniowie klasy II TGR dokonali podziału zagrożeń na:


⦁ szkodliwe treści;
⦁ niebezpieczne kontakty;
⦁ cyberprzemoc;
⦁ wirtualna prostytucja;
⦁ nadmierne korzystanie z Internetu;
⦁ e-zakupy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z akcji na rzecz przeciwdziałania cyberprzemocy, która miała miejsce w Zespole Szkół im T. Kościuszki w Żarkach.

d

Jeden z 3 współautorów tej witryny.