Olimpiada Wiedzy o Rodzinie rozstrzygnięta ! - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie rozstrzygnięta !

W dniu 7 marca b.r. uczennice klasy 3 THI: Weronika Wolska i Michalina Maciąg otrzymały nagrody za uczestnictwo w Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. Symboliczna uroczystość odbyła się w gabinecie Pani Dyrektor – Danuty Służałek-Jaworskiej, w obecności szkolnego koordynatora Olimpiady – Artura Skindera. W ten sposób, oficjalnie zakończono uczestnictwo naszej młodzieży w tym przedsięwzięciu. Z 12. par, które przystąpiły do testu na etapie szkolnym, aż 10 pokonało pułap 50% punktów możliwych do zdobycia. Komitet Organizacyjny Olimpiady wybrał jednak tylko jedną, najlepszą parę, która na etapie wojewódzkim przeprowadzonym w WOM-ie w Częstochowie, wykonała prezentację multimedialną nt. „Tradycyjna rodzina – księgą, z której warto się uczyć”. Po dokonaniu obrony swojej pracy, Weronika i Michalina zostały nagrodzone. Honorowy patronat nad etapem wojewódzkim tejże Olimpiady objęła Pani Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego. Nagrody dla naszych laureatek ufundowała również Pani Europoseł Wiśniewska wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Warto wspomnieć, że Olimpiada Wiedzy o Rodzinie cieszy się w naszej szkole coraz większą popularnością. Widać więc, że dla wielu młodych ludzi, tradycyjna rodzina i wartości, które niesie ona ze sobą, nie jest na szczęście jakimś przeżytkiem.

Milena Morawiec