Gratulacje z okazji ukończenia szkoły dla klas maturalnych 2020 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Gratulacje z okazji ukończenia szkoły dla klas maturalnych 2020

Dyrektor Zespołu szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach w imieniu własnym i wszystkich nauczycieli przekazuje dla tegorocznych absolwentów klas maturalnych serdeczne gratulacje z okazji ukończenia szkoły.

Życzymy wszystkim realizacji życiowych marzeń i planów.

Zachęcamy do odpowiedzialnego i pełnego pasji życia, zapewniamy, iż dokądkolwiek zaprowadzą Was życiowe ścieżki, zawsze możecie liczyć na swoich nauczycieli i szkołę, w której zostają Wasze korzenie.

Adam Asnyk napisał : ,,Życie jest biegiem, staraj się o to abyś je dokończył .”
Mamy nadzieje, że wasz bieg będzie szczęśliwy i bez upadków i dobiegniecie do mety z uśmiechem na twarzy bez większych kłopotów i zmartwień.

Życzymy Wam tego z całego serca.

Dyrektor
Danuta Służałek Jaworska

Wicedyrektorzy
Anna Dzieża
Arleta Tuora
oraz Grono Pedagogiczne

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu