Egzaminy zawodowe - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Egzaminy zawodowe

Harmonogram dla zdających egzamin w sesji styczeń 2022

Egzamin praktyczny – 10.01.2022 – rozpoczęcie egzaminu godzina 13.00

Wejście na salę Klasa 4 TGH- gastronomia Godz. 12.00. – duża sala gimnastyczna

4 TGH -hotelarstwo Godz. 12.10. duża sala gimnastyczna

Absolwenci duża sala gimnastyczna wejście godz. 12.15

Egzamin pisemny 11.01.2022

Godz. 9.00 egzamin w kwalifikacji PGF. 07. Technik reklamy sala nr 16 wejście od godziny 8.00

Godz. 10.00. egzamin w kwalifikacjach TG.07; EE.08 odbywa się na małej sali gimnastycznej wejście

  • godz. 9.00 – TECHNIK INFORMATYK/GASTRONOMIA

Godz. 12.00.egzamin w kwalifikacjach TG.16; TG.13; AU.30 odbywa się na dużej sali gimnastycznej wejście od godz.:

  • 11.00 – TG.13 ( hotelarz)
  • 11.10. – TG.16 ( gastronomia)
  • 11.20 – AU.30 ( reklama).

Godz. 14.00 egzamin w kwalifikacji EE.09 na małej sali gimnastycznej wejście na salę od godz.:

  • 13.00. EE.09 (informatyk)

Przypominamy aby zapoznać się z obowiązującymi procedurami oraz wytycznymi MEN, MZ i GIS

Wszystkie procedury są dostępne na stronie szkoły. W kolejne dni zdający stawiają się na egzamin zgodnie z procedurami 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Zarkach

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu