Egzamin Maturalny od 15.06.2020 do 26.06.2020 roku. - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Egzamin Maturalny od 15.06.2020 do 26.06.2020 roku.

Egzamin Maturalny – CZERWIEC 2020

Dla ograniczenia przebywania uczniów na terenie szkoły i eliminowania niezbędnych zagrożeń

przedstawiamy dalszy harmonogram umożliwiający sprawne przeprowadzenie egzaminów w kolejnych dniach od 15.06.2020 do 26.06.2020 roku.

Maturzyści zgłaszają się na egzamin z uzupełnionym kwestionariuszem zawierającym podstawowe pytania dotyczące zagrożeń COVID 19 ( pobrany ze strony internetowej szkoły). Kwestionariusz przekazujemy do Zespołu nadzorującego w danym dniu, w przypadku braku potwierdzenia ZN zleca wypełnienie przygotowanego druku w dniu egzaminu

PONIEDZIAŁEK – 15.06.2020 MATEMATYKA PR

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego zgodnie z przyjętym harmonogramem

Liceum ogólnokształcące – godzina 8.00

Technikum – 8.15

Absolwenci– godzina 8.30

Wtorek – 16.06.2020 Biologia PR

Mała sala gimnastyczna 222 – wejście do budynku od parkingu wewnętrznego

TECHNIKUM – 8.00

LO – 8.20

ABSOLWENCI – 8.30

WTOREK – 16.06.2020 – WOS PR

KLASA/PRACOWNIA NR 2 – drugie piętro wejście do budynku od wewnętrznego parkingu białymi drzwiami godzina 13.10

Informatyka poziom rozszerzony egzamin odbywa się w pracowni nr 8 i nr 16 – drugie piętro wejście do budynku od wewnętrznego parkingu białymi drzwiami od godziny 13.00

Wszystkie pozostałe egzaminy w kolejne dni (chemia, geografia, język włoski, fizyka, język niemiecki, historia, język rosyjski) odbywają się w pracowni nr 2 drugie piętro wejście do budynku od wewnętrznego parkingu białymi drzwiami.

Zdający zgłaszają się na egzamin godzinę przed jego rozpoczęciem.

W trakcie trwania egzaminów maturalnych brak możliwości załatwiania dodatkowych spraw np. w sekretariatach szkoły czy bibliotece.

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu