Pamieć81 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Pamieć81

http://pamiec81.pl/index.php/o-projekcie/
PROJEKT
GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!
SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. JEGO GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.
ZADANIA DLA SZKÓŁ

 1. Pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy” Przybliżenie historii Regionu Solidarności: Podbeskidzia, Śląsko – Dąbrowskiego i Częstochowskiego.
  „Nie zabierajcie Mamy” to dokument, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego. Umieszczono w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.
 2. Młode pokolenia o „Solidarności” – KONKURSY, WYSTAWY
  – „40 lat po stanie wojennym” – budowanie szkolnych kącików patriotyczno – historycznych – zamieszczenie na stronie internetowej szkoły, projektu (wystawa fotograficzna)
  – „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich” – konkurs literacki
  – „Tropiciele historii” – poszukiwanie „Ludzi Solidarności” – karta do albumu, Konkurs plastyczno-literacki /odnalezienie świadków wydarzeń, z którymi zostaną przeprowadzone wywiady przez IPN Oddział w Katowicach/
  – Prezentacja w szkole wystawy mobilnej na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN
  – Przygotowanie wirtualnego spaceru po muzeum na Jasnej Górze, kopalni Wujek, Muzeum Okręgowym na Zamku Sułkowskich w Bielsku Białej – oferta dla uczniów klas informatycznych
  – Udział reprezentacji szkoły w podsumowaniu projektu – spotkania międzypokoleniowe (uczestnicy: świadkowie wydarzeń, osoby represjonowane, patroni, przedstawiciele kuratorium, solidarności, partnerzy projektu oraz młodzież szkolna z opiekunami) , podsumowanie konkursów, koncert piosenek „Solidarności”
  ZADANIA DLA NAUCZYCIELI
  Odkrywamy historię „Solidarności”- wykłady dla nauczycieli historii, polonistów, zainteresowanych nauczycieli
  – Znane i nieznane o Częstochowskiej/ Śląsko-Dąbrowskiej/ Podbeskidzkiej Solidarności
  – Zdarzenia, które obudziły „ducha wolności”
  – Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność”
  – Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu
  – Notacje świadków wydarzeń
  UROCZYSTE OBCHODY 40 -lecia wprowadzenia Stanu Wojennego odbędą się:
  – W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM: Msza Św. na Jasnej Górze w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych „WIR’ , Pocztów Sztandarowych szkół realizujących projekt– transmisja telewizyjna. Tradycyjne układanie krzyża ze zniczy
  w Al. Sienkiewicza – 13 grudnia 2021 r.
  – W REGIONIE ŚLĄSKO-DĄBROWSKIM: uroczystość w Kopalni Wujek 17 lub 20 grudnia 2021 r.
  – W REGIONIE PODBESKIDZIA: Msza św. w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej -12 grudnia 2021 r.
  http://pamiec81.pl/index.php/o-projekcie/

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu