9 listopada 2022r "DEBATA" realizacja programu profilaktycznego w kl. IA, ITiH oraz IB - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

9 listopada 2022r „DEBATA” realizacja programu profilaktycznego w kl. IA, ITiH oraz IB

W dniu 9 listopada 2022r w Naszej szkole został przeprowadzony rekomendowany Program Profilaktyczny „DEBATA”. We współpracy z PPP-P w Myszkowie – psycholog, interwent kryzysowy, terapeuta uzależnień Pani Irena Kapuśniak bardzo profesjonalnie przeprowadziła spotkania z uczniami I A, I TiH oraz I B. Celem programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u młodzieży oraz wzrost ich wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych. Przekazywane informacje na temat szkodliwości, konsekwencjach spożywania alkoholu oraz procesu uzależnienia przyczynią się do wzrostu świadomości uczniów.

Jolanta Zamora