XXXVII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

XXXVII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXVII OLIMPIADZIE WIEDZY EKONOMICZNEJ.

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „KAPITAŁ SPOŁECZNY W PROCESIE GOSPODAROWANIA”.

https://owe.pte.pl/aktualnosci,463.html

OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987r. Jest to zadanie zlecone przez MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi i otwiera nowe szanse na drodze ku dorosłości.

Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Dla LAUREATÓW OLIMPIADY oraz NAUCZYCIELI SPRAWUJĄCYCH NAD NIMI OPIEKĘ, a także dla NAJLEPSZYCH SZKÓŁ PRZEWIDZIANE SĄ ROKROCZNIE NAGRODY PIENIĘŻNE I RZECZOWE. Wśród nagród dla laureatów znajdują się także stypendia naukowe. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista i technik rachunkowości. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że udział uczniów w finałach olimpiad wzbogaca ofertę dydaktyczną szkoły i umacnia pozycję w rankingach szkół średnich. Dla każdej szkoły biorącej udział w Olimpiadzie oraz nauczyciela koordynującego zawody szkolne przewidziane są DYPLOMY.

Co więcej, od roku szkolnego 2018/2019 OWE jest włączona do sieci olimpiad międzynarodowych. Na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki Komitet Główny OWE został upoważniony do wyłonienia reprezentacji Polski młodych ekonomistów na zawody MIĘDZYNARODOWEJ OLIMPIADY EKONOMICZNEJ. W procesie selekcji członków reprezentacji Komitet Główny bierze przede wszystkim pod uwagę wyniki bieżącej edycji OWE. Tegoroczne międzynarodowe finały Olimpiady Ekonomicznej zostały przeprowadzone w dniach 5-6 września br. w Bratysławie (Słowacja). Funkcję gospodarza pełnił Narodowy Bank Węgier. W finałowej rundzie zmagań wzięli udział uczniowie z 18 państw. Łącznie do krajowych eliminacji przystąpiło ponad 80 tys. Uczniów szkół średnich. W zawodach Polskę reprezentowali laureaci XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zawody wygrał Dawid Dunst z II Liceum

Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie

Zawody Olimpiady są trzystopniowe.

Zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdą Państwo na stronie Olimpiady:

https://owe.pte.pl/ > zakładka „Bieżąca edycja”.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia STRONY INTERNETOWEJ Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która znajduje się pod adresem OWE.PTE.PL.  Zapraszamy również do odwiedzenia profilu Olimpiady na portalu społecznościowym Facebook

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/OLIMPIADAWIEDZYEKONOMICZNEJ

Jolanta Zamora