W służbie dla Sztandaru - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

W służbie dla Sztandaru

Symbolem szkoły jest jej sztandar. Ten materialny znak pojawia się zawsze tam, gdzie szkoła powinna być godnie reprezentowana. Niesiony uroczyście przez uczniowski Poczet, jest niemym świadkiem wielu, ważnych wydarzeń szkolnych. Tych radosnych, wzniosłych, ale i smutnych. Państwowych, religijnych czy społeczno-kulturowych. Towarzyszy społeczności szkolnej, przypominając o poszanowaniu dobrego imienia szkoły i jej kilkudziesięcioletniej tradycji. Zobowiązuje do godnego reprezentowania placówki w bliższym lub dalszym środowisku oraz do utożsamiania się z nią.

W dniu 15 listopada 2021 r. (w sali 24) odbyła się kameralna uroczystość przekazania Sztandaru Szkoły. Pod nadzorem opiekuna – p. Artura Skindera – uczniowie ustępującego Pocztu Sztandarowego: Patryk Kurczyński (chorąży), Olga Miszta i Julia Banik przekazali szkolne insygnia (Sztandar, biało-czerwone szarfy i białe rękawiczki) uczniom Pocztu wstępującego: Krzysztofowi Jawurze (chorążemu), Wiktorii Wystrychowskiej i Annie Kubarze. Tym sposobem „tradycji stało się zadość”, choć uroczystość ta nie mogła odbyć się normalnie (ze względu na pandemię), przy udziale całej społeczności nauczycielsko-uczniowskiej. Na spotkaniu Pocztów Sztandarowych obecna była p. Dyrektor – Danuta Służałek-Jaworska oraz wychowawczyni kl. 1 ABP – p. Alicja Misiak (to właśnie z jej klasy pochodzi nowy Poczet). Młodzież szkolna reprezentowana była na ceremonii przez trójkę uczniów z kl. 1 RGH, którzy ustanowieni zostali formalnymi zastępcami członków nowo wybranego Pocztu Sztandarowego. Samorząd Uczniowski reprezentowała Milena Morawiec z kl. 2 TIR – fotoreporterka ceremonii, a pomagała jej w tym dziele – Kinga Stodółkiewicz  z tej samej klasy. Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” i formalnym przekazaniu Sztandaru Szkoły, p. Dyrektor wygłosiła krótkie przemówienie podsumowujące całą uroczystość.

Milena Morawiec