Plan zajęć od 31.01.2022r. - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach