Plan zajęć od 3.01.2022 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach