Otwarcie Zielonej Pracowni - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Otwarcie Zielonej Pracowni

5 listopada 2021r nastąpiło uroczyste otwarcie „Zielonej Pracowni 2021” w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Starostwu Powiatowemu w Myszkowie szkoła może poszczycić się posiadaniem „Zielonej Pracowni 2021– Środowisko ponad wszystko”, która zaprasza do zdobywania wiedzy biologiczno-chemicznej.

Uroczystość rozpoczęła się w sali konferencyjnej przemówieniem Pani Dyrektor Danuty Służałek-Jaworskiej. Następnie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi, w którym uczestniczyli Poseł na sejm RP Pan Mariusz Trepka, reprezentujący Poseł do Parlamentu Europejskiego Panią Jadwigę Wiśniewską Pan Marcin Woś, członek zarządu Starostwa Powiatowego w Myszkowie Pani Jolanta Koral, architekt Zielonej Pracowni Pani Jadwiga Gosek oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. T. Kościuszki Pani Danuta Służałek-Jaworska. W uroczystości udział wzięli również koordynatorzy projektu Zielonej Pracowni Roksana Bzowska, Michał Nowakowski, z-ca Zespołu Szkół im. T. Kościuszki Pani Anna Dzieża, nauczyciel chemii Lidia Jędruszek oraz uczniowie. Po przecięciu wstęgi zebrani goście ujrzeli przyjazne dla uczniów miejsce do nauki przedmiotów przyrodniczych, pracownię na miarę XXI wieku.

Goście zostali zaproszeni do wysłuchania prelekcji przygotowanej przez nauczyciela biologii i koordynatora Zielonej Pracowni Panią Roksanę Bzowską. Podczas wykładu zostały przedstawione wszystkie działania ekologiczne podejmowane w szkole przez w/w nauczyciela biologii tj. m.in. „Dzień Marszu”, „Dni Wody”, „EKO-SZKOŁA”, „Nie taki wilk straszny”. Został przybliżony również proces, w jakim uczestniczyła szkoła, by otrzymać dofinansowanie do Zielonej Pracowni. Kolejno zostały przedstawione stanowiska demonstracyjne przy których wybrani uczniowie przedstawiali nowe możliwości pracowni.

Stanowisko I – „Badamy pH rzeki Warty” – oznaczanie stężenia jonów amonowych, azotanowych oraz określanie twardości wody.

Stanowisko II – „Obserwacja mikroskopowa” – obserwacja obrazów pod mikroskopem.

Stanowisko III – „Posiew” – proces przygotowania pożywki agarowej do posiewów.

Stanowisko IV – „Rozszerzona rzeczywistość” – wykorzystanie obrazu z kamery, na który nałożona jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D

Stanowisko V – „Kolorymetr” – wykonywanie pomiaru barwy badanego roztworu  

Stanowisko VI – „Chemiczna lokomotywa”, „Fajerwerki”

Stanowisko VII – „Podwodny ogród” – proces tworzenia w roztworze kolorowych wykwitów przypominających podwodny świat roślin.

Opiekunem merytorycznym dla stanowisk od I do V była Pani Roksana Bzowska, dla stanowisk VI,VII była Pani Lidia Jędruszek.

Wszystkie stanowiska cieszyły się dużym zainteresowaniem gości zaproszonych.

Po obejrzeniu wszystkich  stanowisk demonstracyjnych Pan Poseł na Sejm RP Pan Mariusz Trepka  pogratulował realizacji projektu Zielonej Pracowni i wręczył prezent dla szkoły. Kolejno Pan Marcin Woś przeczytał list oraz wręczył prezent od Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej.

Na zakończenia Dyrektor szkoły Pani Danuta Służałek-Jaworska uhonorowała wszystkich przyjaciół szkoły, dzięki którym projekt zakończył się sukcesem, oraz zaproszono gości na swobodne rozmowy i wymiany spostrzeżeń przy poczęstunku.

 Mamy nadzieję, że nowa pracownia będzie służyć przez lata uczniom w zdobywaniu wiedzy ekologicznej, a nauczycielom ułatwi pracę z uczniami.

Milena Morawiec