EGZAMIN ZAWODOWY – informacja o przekazaniu świadectw do szkół i ogłoszeniu wyników egzaminu po sesji czerwiec-lipiec 2021 r. - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

EGZAMIN ZAWODOWY – informacja o przekazaniu świadectw do szkół i ogłoszeniu wyników egzaminu po sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach informuje:

OKE w Jaworznie będzie przesyłać świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, certyfikaty
i dyplomy Pocztą Polską jako przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Przesyłki zostaną wysłane 31 sierpnia i powinny dotrzeć do szkół/placówek do 8 września br.

Termin przekazania świadectw, certyfikatów i dyplomów uczniom i absolwentom w szkole ustala dyrektor szkoły uwzględniając harmonogram dyrektora CKE. ( termin ustalony zostanie po otrzymaniu przesyłki)

Wyniki egzaminu zawodowego w formule 2012 będą dostępne 31 sierpnia br. od godz. 10:00 w Serwisie dla dyrektorów w zakładce: egz. zaw.- formuła 2012 > wyniki.

Wyniki egzaminu w formule 2017 i 2019 (kwalifikacje dwu-i trzyliterowe) będą dostępne
31 sierpnia 2021 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl – dane do logowania zdający powinni otrzymać od szkoły, w której składali deklaracje.


Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021, mogą złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu na sesję styczeń-luty 2022 do 15 września 2021 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.2022_PP2017_EPKwZ_17_08_2021%20-%20ostateczna.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ_17_08_2021%20-%20ostateczna.pdf

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021 r., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu.


Jeżeli absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

M89.EU Marcin Rał

Informatyk, programista, administrator systemów informatycznych, nauczyciel przedmiotów informatycznych fb.me/marak89 m89.eu