XXIII Dzień Papieski - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

XXIII Dzień Papieski

Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia.

To hasło XXIII „Dnia Papieskiego” obchodzonego w tym roku 15 października. Poprzedził on bezpośrednio 45. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Najwyższy Urząd w Kościele. Istotą tegorocznej „Niedzieli Papieskiej” było przypomnienie nauczania Naszego Papieża na temat „kultury życia”, którą konfrontował On z tzw. „kulturą śmierci”. Wyrazem tego była m.in. napisana przez Niego encyklika „Evangelium vitae” („Ewangelia życia”). Ojciec Święty zawsze był gorliwym obrońcą życia ludzkiego. Twierdził, że „życie ludzkie, nawet gdy słabe i cierpiące, jest zawsze wspaniałym darem Bożej dobroci” (adhortacja „Familiaris consortio” nr 30). Wynika więc z tego, że życiu ludzkiemu należy się szacunek i ochrona bez względu na jego stan, fazę rozwojową, wiek czy sposób poczęcia.

„Dzień Papieski” wiąże się nierozłącznie z działalnością Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.  Prowadzi ona program stypendialny, który pomaga niezamożnej młodzieży akademickiej (studentom) kształcić się. Obchodom „Niedzieli Papieskiej” towarzyszy więc coroczna, publiczna zbiórka środków na stypendia edukacyjne dla nich.

W tym roku, do pomocy w tej właśnie zbiórce włączyło się aktywnie 13 uczniów z różnych klas  naszej szkoły. Kwestowanie odbywało się przed i po Mszach świętych odprawianych 15. października, zarówno w kościele parafialnym w Żarkach jak i w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.