Ogólnopolska Wiedza o Rodzinie - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Ogólnopolska Wiedza o Rodzinie

Uczennice klasy I TGR: Martyna Gryl, Justyna Borowicz, Sandra Ziemak, Sylwia Lada, Julia Szczepańczyk i Weronika Bryguła, wzięły udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie.
Udział w Olimpiadzie stanowił okazję do namysłu na temat wyborów życiowych w aspekcie życia osobistego, zawodowego i społecznego oraz pogłębiania wiedzy związanej z funkcjami rodziny. Cel Olimpiady nakierowany był przede wszystkim na promowanie wartości małżeńsko-rodzinnych, oraz zbliżanie się do wartości dobra, prawdy, przyjaźni i miłości.
Przebieg Olimpiady nadzorowała komisja szkolna w składzie: p. Małgorzata Skinder, p. Beata Placek i p. Artur Skinder. Pani dyrektor Danuta Służałek – Jaworska podziękowała uczniom za zaangażowanie i udział w Olimpiadzie wręczając im dyplomy i upominki.

Kamila Marecka