Nowoczesne kształcenie (projekt 12.2.2) - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Nowoczesne kształcenie (projekt 12.2.2)

Przedmiotem projektu był remont i doposażenie 5 pracowni praktycznej nauki zawodu w branży informatycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i reklamy w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 50. Remont objął 2 pracownie informatyczne, 1 pracownię gastronomiczną, 1 pracownię hotelarską wraz z zapleczem, 1 pracownię reklamy wraz z zapleczem.Projekt przyczynił się do wzmocnienia potencjału edukacyjnego i zwiększenia efektywności kształcenia zawodowego. Ponadto w ramach projektu nastąpiło dostosowanie infrastrukturalne szkoły do potrzeb nauczania osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację barier architektonicznych ( montaż platformy dźwigowej schodowej, remont łazienki ). Projekt przyczynił się do podniesienia kwalifikacji zawodowych, poszerzył ofertę edukacyjną skierowaną do młodzieży oraz wzmocnił ich szansę na znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.


Okres realizacji projektu: 30.12.2014 do 31.12.2017. Dofinansowanie z EFRR 817.642,35 zł.
Całkowita wartość projektu 1.022.181,97 zł.


Starostwo Powiatowe w Muszkowie, luty 2018