Rekrutacja 2019/2020 - Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Rekrutacja 2019/2020

Zasady rekrutacji z Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszkiw Żarkach na rok szkolny 2019/2020
Poszczególne kierunki do poznania w zakładce „Nasze Kierunki”lub po kliknięciu w link na stronie!
SKRÓCONA OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020
SZCZEGÓŁY Z REGULAMINAMI DOSTĘPNE PO KLIKNIĘCIU NA WYBRANY KIERUNEK

!!!LINK DO REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ !!!

Liceum

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE REGULAMIN –  szczegóły po 8 klasie podstawówki
REGULAMIN – szczegóły po gimnazjum
I A ( 0,5 oddziału, 15 uczniów) – przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka, język angielski I B (0,5 oddziału, 15 uczniów) – przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

TECHNIKUM


REGULAMIN – szczegóły po gimnazjum
REGULAMIN – szczegóły po szkole podstawowej·
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH·
TECHNIK REKLAMY

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach proponuje kształcenie w Technikum w następujących zawodach: ·       Technik informatyk– przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka, język obcy; ·       Technik żywienia i usług gastronomicznych – przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, biologia, chemia, język obcy; ·       Technik reklamy– przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język obcy; ·       Technik hotelarstwa – przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język obcy. 

Zasady przyznawania punktów w procesie rekrutacji:
Przy rekrutacji do klas pierwszych Technikum przyznawane będą punkty za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów:

       * – uczeń wybiera, który przedmiot i język obcy podaje do rekrutacji


SZKOŁY DLA DOROSŁYCH


REGULAMIN REKRUTACJI
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
OPIEKUNOSOBY STARSZEJ