Technik Hotelarstwa - TH - ZS Zarki

Przejdź do treści

Menu główne:

Technik Hotelarstwa - TH

Nasze kierunki
 
 
TECHNIK HOTELARSTWA -  ZAWÓD NA CZASIE

 
1. Charakterystyka zawodu i kwalifikacji
 
Technik hotelarstwa:
·       to zawód rozwojowy i wymagający coraz wyższych kwalifikacji
·       dla ludzi komunikatywnych, lubiących pracę z ludźmi
·       hotelarz to specjalista od zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz usług z tym związanych na odpowiednim poziomie
 
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
• Planowanie i realizacja usług w recepcji
• Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 
2. Perspektywy zawodowe
 • w hotelach i      pensjonatach turystycznych
 • w ośrodkach      wypoczynkowych i zakładach uzdrowiskowych
 • w agroturystyce
 • w biurach i agencjach      turystycznych
 • w branżowych      organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach
 • prowadzenie własnej      działalności gospodarczej
Kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych z uwzględnieniem specyfiki językowej zawodu,
co ułatwia naszym absolwentom znalezienie pracy zarówno w kraju jak i poza jego granicami.
 
3. Praktyki
Uczeń ma możliwość brać udział w projektach unijnych realizowanych na terenie naszej szkoły oraz
w praktykach zagranicznych m.in. w ramach programu Erasmus+ (Anglia, Portugalia, Niemcy).  
W technikum w trakcie nauki uczeń odbywa praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni.
 
4. Współpraca z pracodawcami
Uczniowie naszego technikum mają możliwość zatrudnienia w lokalnych firmach zajmujących się:
 • prowadzeniem      działalności promocyjnej oraz sprzedażą usług hotelarskich
 • rezerwowaniem      usług hotelarskich
 • wykonywaniem prac związanych z obsługą      gości w recepcji
 • przygotowywaniem jednostek mieszkalnych      do przyjęcia gości
 • przygotowywaniem      i podawaniem śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • przyjmowaniem      i realizacją zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.
 
5. Dla zdolnych i zainteresowanych
Wycieczki:
·       dni otwarte organizowane przez wyższe uczenie z którymi współpracujemy
·       wyjazdy do hoteli o wysokich standardach  
 
Kursy i szkolenia:
·       kurs baristy,
·       kurs barmański
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego