Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - TG - ZS Zarki

Przejdź do treści

Menu główne:

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - TG

Nasze kierunki
 
 
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH     
 
 TWÓJ ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI
 
 

1. Charakterystyka zawodu i kwalifikacji
 
Technik żywienia i usług gastronomicznych:
 
•        planuje produkcję, ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulację, planuje jadłospisy, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, organizuje pracę magazynu, organizuje i nadzoruje proces produkcyjny
•        prowadzi własną placówkę gastronomiczną.
 
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
•        TG.07. Sporządzanie potraw i napojów
•        TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  
 
2. Praca po ukończeniu szkoły:
•        w zakładach gastronomicznych takich jak: firmy cateringowe, bary, kawiarnie, restauracje itp. ,
•        we własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne.
 
3. Praktyki:
•        praktyki zawodowe  w kraju i za granicą m.in. w ramach programu Erasmus+. (w  Anglii, Portugalii, Niemczech),
•        w technikum w trakcie nauki uczeń odbywa praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni.
 
4. Współpraca z pracodawcami i uczelniami:
Uczniowie naszego technikum mają możliwość zatrudnienia w lokalnych zakładach gastronomicznych i hotelach  m.in.
•         hotelu „Villa Verde” w Zawierciu,
•        „Przystani Leśńów” w Żarkach,
•        „Gościnicu Jurajski” w Żarkach ,
•        „Białka Widok” w Białkce Tatrzańskiej,
•         „La Stazione” w Myszkowie,
•        Restauracji „ Mag” w Myszkowie i wielu innych.
 
Współpracujemy m.in. z:
•        Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,
•        Wyższą Szkołą Medyczną ( kierunek - gastronomia) w Katowicach.
 
5. Dla zdolnych i zainteresowanych:
Możliwość uczestniczenia w kursach:
•        kuchni molekularnej,
       baristy,
       barmańskim.
 
Konkursy:
•        Uczniowie mogą wziąć udział w konkursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie gastronomii, kelnerstwa i cukiernictwa i barmaństwa.
 
Wycieczki do zakładów gastronomicznych i hoteli:
•        Hotelu „Villa Verde” w Zawierciu,
•        Browaru „ Jana” w Zawierciu,
•        „Przystani Leśniów” w Żarkach,
•        „Białka Widok: w Białkce Tatrzańskiej i wielu innych.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego