Szkoła policealna - Opiekun Osoby Starszej - ZS Zarki

Przejdź do treści

Menu główne:

Szkoła policealna - Opiekun Osoby Starszej

Nasze kierunki
 
Opiekun osoby starszej
 
Plan nauczania podbudowa programowa:
 
szkoła dająca wykształcenie średnie.
Kwalifikacje:
 
Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej,
 
realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
 
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce - nauczamy na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.
 

Warunki rekrutacji
 
Opiekun osoby starszej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii.
Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.
Praca: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. Opiekunowie osób starszych mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.
 

Program nauczania:
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy psychologii
Wybrane zagadnienia z socjologii
Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
Organizacja opieki środowiskowej
Język migowy
Język obcy w pomocy społecznej
Opieka i pielęgnacja człowieka
Aktywizacja osoby podopiecznej
Trening umiejętności społecznych
 
 
Nauka w szkole trwa 2 lata (cztery semestry), w systemie zaocznym.  Kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nieobowiązkowym).
 
Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończona szkoła średnia.
 
(matura nie jest wymagana)
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
  •    świadectwo lub ksero ukończenia szkoły średniej
 
·        podanie o przyjęcie do szkoły - kwestionariusz do wypełnienia w kancelarii szkoły
 
·        dwa  zdjęcia legitymacyjne
 
·        dowód osobisty (do wglądu)
 
zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki  w zawodzie
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego