Rekrutacja - ZS Zarki

Przejdź do treści

Menu główne:

Rekrutacja

Zasady rekrutacji z Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Żarkach na rok szkolny 2017/2018
!!!Regulaminy do pobrania na końcu strony!!!

SKRÓCONA OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
  DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
   
Klasa LO                                                                                        A                                                                                                               B
     

Przedmioty realizowane                           biologia, chemia, matematyka, język angielski                              język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
 
w zakresie rozszerzonym
     

Przedmioty uwzględniane                       język polski, matematyka, chemia/biologia, język obcy*             język polski, matematyka, historia/WOS, język obcy*
 
w trakcie rekrutacji
     

Nauczane języki obce                             język angielski, język niemiecki lub rosyjski                                  język angielski, język niemiecki lub rosyjski
     
 

     

     

 
* - uczeń wybiera, który język obcy podaje do rekrutacji
** - inne niż proponowane przedmioty mogą byś realizowane w zakresie rozszerzonym, jeżeli będą chętni.
TECHNIKUM
·         TECHNIK INFORMATYK
·         TECHNIK HOTELARSTWA
·         TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
·         TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
PRZY REKRUTACJI DO KLAS TECHNIKUM BĘDĄ UWZGLĘDNIANE NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW:

   
TECHNIK  INFORMATYK
     
język polski
matematyka
informatyka
język obcy*

TECHNIK  HOTELARSTWA
 
język polski
matematyka
geografia
język obcy*

     
TECHNIK
 
ŻYWIENIA  I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
język polski
matematyka
biologia/chemia
język obcy*

     
TECHNIK  ORGANIZACJI REKLAMY
język polski
matematyka
     
informatyka/ geografia
     
język obcy*
     

     

     
* - uczeń wybiera, który język obcy podaje do rekrutacji

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
na rok szkolny 2016/2017

Regulamin obowiązujący w szkole policealnej
w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach
na rok szkolny 2017/2018

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego