Rekrutacja - ZS Zarki

Przejdź do treści

Menu główne:

Rekrutacja

Zasady rekrutacji z Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Żarkach na rok szkolny 2019/2020

Poszczególne kierunki do poznania w zakładce "Nasze Kierunki"
lub po kliknięciu w link na stronie!

SKRÓCONA OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2019/2020
SZCZEGÓŁY Z REGULAMINAMI DOSTĘPNE PO KLIKNIĘCIU NA WYBRANY KIERUNEK!!!
REGULAMIN -  szczegóły po 8 klasie podstawówki
REGULAMIN - szczegóły po gimnazjum

 
I A ( 0,5 oddziału, 15 uczniów) – przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka, język angielski
 
I B (0,5 oddziału, 15 uczniów) – przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

TECHNIKUM

REGULAMIN - szczegóły po gimnazjum
REGULAMIN - szczegóły po szkole podstawowej
·        TECHNIK INFORMATYK
·        TECHNIK HOTELARSTWA
·        TECHNIK REKLAMY

 
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach proponuje kształcenie w Technikum w następujących zawodach:
 
·       Technik informatyk- przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka, język obcy;
 
·       Technik żywienia i usług gastronomicznych – przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, biologia, chemia, język obcy;
 
·       Technik reklamy- przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język obcy;
 
·       Technik hotelarstwa – przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język obcy.
 
 
Zasady przyznawania punktów w procesie rekrutacji
 
Przy rekrutacji do klas pierwszych Technikum przyznawane będą punkty za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów:
 


         

       
* - uczeń wybiera, który przedmiot i język obcy podaje do rekrutacji


SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 
 
 
 

 
 
 
 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego