Rekrutacja - ZS Zarki

Przejdź do treści

Menu główne:

Rekrutacja

Zasady rekrutacji z Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Żarkach na rok szkolny 2018/2019
!!!Regulaminy do pobrania na końcu strony!!!

 
 
 
 
 
SKRÓCONA OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 
  DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
 
 
 
 
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 
         
Klasa LO                                      A                                                                          B
        

Przedmioty realizowane        biologia, chemia, matematyka, j. angielski                 j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
  
w zakresie rozszerzonym
        

Przedmioty uwzględniane       j. polski, matematyka, chemia/biologia, język obcy*   j. polski, matematyka, historia/WOS, język obcy*
  
w trakcie rekrutacji
        

Nauczane języki obce              j. angielski, j. niemiecki lub rosyjski                               j. angielski, język niemiecki lub rosyjski
            
  

        

        

       
* - uczeń wybiera, który język obcy podaje do rekrutacji
 
** - inne niż proponowane przedmioty mogą byś realizowane w zakresie rozszerzonym, jeżeli będą chętni.
 
 
TECHNIKUM
 
·         TECHNIK INFORMATYK
 
·         TECHNIK HOTELARSTWA
 
·         TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 
·         TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
 
PRZY REKRUTACJI DO KLAS TECHNIKUM BĘDĄ UWZGLĘDNIANE NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW:

         
TECHNIK   INFORMATYK
        
język polski
matematyka
informatyka
język obcy*

TECHNIK   HOTELARSTWA
  
język polski
matematyka
geografia
język obcy*

        
TECHNIK
  
ŻYWIENIA   I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
język polski
matematyka
biologia/chemia
język obcy*

        
TECHNIK   ORGANIZACJI REKLAMY
język polski
matematyka
            
informatyka/ geografia
        
język obcy*
        

        

            
 
* - uczeń wybiera, który język obcy podaje do rekrutacji

 
Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
 
w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
 
na rok szkolny 2018/2019
 

 
Regulamin obowiązujący w szkole policealnej
 
w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach
na rok szkolny 2018/2019

 
 
 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego