Ogłoszenie o naborze - ZS Zarki

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenie o naborze

Projekty UE i Projekt Erasmus "Europejskie praktyki"
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(tylko klasy III Technikum)
do projektu:
„Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy
o numerze 2018-1-PL01-KA102-049408
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
Należy złożyć do koordynatora projektu: Agnieszki Skorek najpóźniej do 14.12.2018 roku
Do projektu kwalifikować się będą uczniowie/uczennice z największą liczbą punktów, która będzie sumą punktów kryteriów przyjętych w rekrutacji.  
Lista osób zakwalifikowanych do projektu, zostanie przekazana wychowawcom klas III technikum do  21.12.2018 r.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego