Nowoczesne kształcenie II w ZS Żarki - ZS Zarki

Przejdź do treści

Menu główne:

Nowoczesne kształcenie II w ZS Żarki

Projekty UE i Projekt Erasmus "Europejskie praktyki"
Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II

Przedmiotem projektu jest remont i doposażenie 5 pracowni praktycznej
nauki zawodu w branży informatycznej,
gastronomicznej, hotelarskiej i reklamy w Zespole Szkół im. T.
Kościuszki w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 50. Remont obejmie 2
pracownie informatyczne, 1 pracownię gastronomiczną, 1 pracownię
hotelarską wraz z zapleczem, 1 pracownię reklamy wraz z zapleczem.
Projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału edukacyjnego i
zwiększenia efektywności kształcenia zawodowego. Ponadto w ramach
projektu nastąpi dostosowanie infrastrukturalnych szkoły do potrzeb
nauczania osób z niepełnosprawnościami poprzez likwidację barier
architektonicznych ( montaż platformy dźwigowej schodowej, remont
łazienki ). Projekt przyczyni się do podniesienia kwalifikacji
zawodowych, poszerzy ofertę edukacyjną skierowaną do młodzieży oraz
wzmocni ich szansę na znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
Okres realizacji projektu: 16.09.2014 do 31.12.2017.

 
Całkowita wartość projektu 1.235.294,00 zł.
 
Dofinansowanie z EFRR 995.909,30 zł.

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZS.ZAM/11/2016
 
 
Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
 
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przetargowej do projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II ” w ramach Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT, Oś priorytetowa 12. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czytaj całość ...


grudzień 2016
J.N.

 
UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
 
 
Dot. opracowania kompleksowej dokumentacji przetargowej wraz z niezbędnymi załącznikami potrzebnymi do ogłoszenia postępowań przetargowych i zapytań ofertowych dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II” Czytaj całość ...
grudzień 2016
J.N.

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZS.ZAM/6/2016
 
 
Dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
 
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji przetargowej do projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół
w Żarkach II ”
w ramach Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT, Oś priorytetowa 12. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego