Komunikaty CKE - ZS Zarki

Przejdź do treści

Menu główne:

Komunikaty CKE

Matura 2016/2017

  • INFORMACJA
    O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
    EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE,

obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017  
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych,
którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2016/2017  oraz dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę
w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016  
dla absolwentów techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli
szkołę w roku szkolnym 2015/2016
dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które w roku szkolnym 2016/2017 uzyskają świadectwo
ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/2017/20160909_Informacja_MATURA_calosc.pdf


  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 r.

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/2017/20160909_Komunikat_o_dostosowaniach_Egzamin_maturalny.pdf


  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku Na podstawie:
 art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959) ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r.

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/20160826_Harmonogram_egzaminow_w_2017_ogolne.pdf


  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku
Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz. 2156, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 r.  

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/2017/20160909_Komunikat_o_przyborach.pdf
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego