Komunikaty CKE - ZS Zarki

Przejdź do treści

Menu główne:

Komunikaty CKE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - NOWY
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 r.

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/z/2017/20160901_Informacja_o_egzaminie_zawodowym_2016-2017.pdf


  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2016/2017 r.

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/z/2017/Dostosowania_2016-2017_kwalif.pdf


  • Termin ogłoszenia wyników sesja styczeń-luty 2016 r. - nowy egzamin zawodowy

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po sesji styczeń-luty
2016 r. to  30 marca 2016 r.


  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń –luty 2016 r.

https://www.cke.edu.pl/index.php/komunikaty-dyrektora-cke-left/557-materialy-i-przybory-pomocnicze-egzamin-potwierdzajacy-kwalifikacje-w-zawodzie-w-sesji-styczen-luty-2016-r-czesc-pisemna-em.pdf


  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2016 r.

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/2016_Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_NOWY_prakt_I-II_2016.pdf

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego