Grono pedagogiczne - ZS Zarki

Przejdź do treści

Menu główne:

Grono pedagogiczne

mgr Mariola Piątek - dyrektor szkoły 
Przedmioty: 
1. Historia 
2. Geografia

Studia: 
1. Studia Wyższe - magisterskie - kierunek - historia
Uniwersytet Śląski w Katowicach
2. Studia Podyplomowe w zakresie geografii
Uniwersytet Opolski w Opolu
3. Studia Podyplomowe - Komunikacja Biznesowa i Public Relations 
SGH w Warszawie
4. Kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej z zakresu Organizacji i zarządzania oświatą WOM Częstochowa
5. Kurs kwalifikacyjny - "Wychowanie do życia w rodzinie" 
WOM Katowice

Koła: 
- Geograficzne
- Historyczne

Sala: 26 
E-Mail: dyrektor@zs-zarki.edu.pl
mgr Anna Dzieża
- wicedyrektor
Przedmioty zawodowe:
nauczyciel przedmiotów zawodowych
oraz przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie
Studia:
 
·        Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie wydział Filozoficzno-  Historyczny Administracja Licencjat
 
·         Politechnika Częstochowska  Zarządzanie i marketing, Zarządzanie Instytucjami Publicznymi i Samorządowymi Studia magisterskie
 
·         Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania Informatyki i Nauk Społecznych Kwalifikacyjne Pedagogiczne Studia Podyplomowe
 
·         Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowa Górnicza -  Wydział Zarządzania Informatyki i Nauk Społecznych Dydaktyka Przedsiębiorczości studia podyplomowe
 
·         Uniwersytet Śląski W Katowicach Wydział  Nauk Społecznych - Edukacja Obywatelska i Wychowanie Do Życia W Rodzinie – Studia Podyplomowe
 
·         Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowa Górnicza - Podyplomowe Studia W Zakresie Rachunkowości
 
·         Akademia Im J. Długosza W Częstochowie  Wydział Nauk Społecznych Studia Podyplomowe Zarządzanie Placówkami Oświatowymi Zarządzanie Dla Oświatowej Kadry Kierowniczej Studia podyplomowe
 
·         Wyższa Szkoła Zarzadzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu – Szkolny Doradca zawodowy, Studia Podyplomowy
 
 
 
"Jeżeli nie wiesz do jakiego portu masz dopłynąć to nie licz, że wiatry ci będą sprzyjać"  Seneka

E-Mail: annadzieza@o2.pl
mgr Arleta Tuora
- wicedyrektor
dr Agnieszka Skorek
Przedmioty zawodowe:
nauczyciel przedmiotów zawodowych
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Studia:
 
1.      Akademia Ekonomiczna w Katowicach Studia wyższe zawodowe na kierunku Zarządzanie i Marketing - licencjat
 
2.      Akademia Ekonomiczna w Katowicach 5 semestralne Studia Specjalne w zakresie pedagogiczno-ekonomicznym
 
3.      Akademia Ekonomiczna w Katowicach Studia wyższe magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Informatyka w zarządzaniu i marketingu
 
4.      Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach Studia podyplomowe: Edukacja dla bezpieczeństwa
 
5.      Fundacja Ekologiczna Wychowania "Elementarz" w Katowicach Kurs Kwalifikacyjny: Nowoczesna Organizacja i zarządzanie Oświatą -
 
6.      Uniwersytet Ślaski w Katowicach Studia doktoranckie na Wydziale nauk Społecznych - obrona pracy doktorskiej "Szkolnictwo zawodowe jako segment prozatrudnieniowego programu polityki społecznej w skali lokalnej (na przykładzie powiatu myszkowskiego)
 
7.      Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Studia podyplomowe: Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem
 
8.      Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Studia Podyplomowe: Autyzm, Zespół Aspergera oraz Inne Całościowe Zaburzenia Rozwojowe - Diagnoza i Terapia
 
9.      Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Studia Podyplomowe: Oligofrenopedagogika
 
 
kontakt:
 
e-mail: agnieszka.skorek@wp.pl

mgr Alicja Misiak
Przedmioty:
a) Język polski
Studia:
1. Wyższa Szkoła pedagogiczna Wydział filologiczno-historyczny w Częstochowie
Koła:
- Przygotowanie do matury z języka polskiego
Sala:
24
E-Mail: alamisiak74@o2.pl
Motto:
"Trzy rzeczy są ważne w życiu człowieka: po
pierwsze- życzliwość, po drugie- życzliwość i po trzecie- życzliwość"

mgr Beata Placek
Przedmioty:
a) Język Polski
Studia:
1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie- Filologia polska
Koła:
- polonistyczne
Sala:
E-Mail:

mgr Izabela Matczak
Przedmioty:
a) Pedagog szkolny
Studia:
1. Wyższa szkoła pedagogiczna w Częstochowie- Wydział: Pedagogiczny - Kierunek Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
Koła:
Sala: 28
E-Mail:

mgr Artur Skinder
Przedmioty:
a) Religia
Studia:
1. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
2. Instytut Teologiczny w Częstochowie
Koła:
- Szkolne koło "Caritas"
Sala: 23
E-Mail:

mgr Beata Ganczewska

Przedmioty: 
a) Język Angielski
Studia:
1. Centrum Języków Europejskich Nauczycielski Kolegium Języków Obcych w Częstochowie - Studia licencjackie - Język Angielski 1994-1997
2. Akademia Polonijna w Częstochowie - Studia Magisterskie uzupełniające Język Angielski

O mnie: 

Wychodząc z założenia, że nauczanie języka obcego jest w pełni skuteczne jeśli wzbogacone jest różnymi elementami, staram się nie tylko przygotowywać uczniów do egzaminów lecz również zachęcić ich do stosowania języka angielskiego w szerszym aspekcie. Przy użyciu literatury, sztuki, nowoczesnej technologii uczenie się języka angielskiego staje się dużo łatwiejsze.
Moja otwartość na nowe pomysły i metody pracy przyczyniły się do niemalże stu procentowej zdawalności moich uczniów na egzaminach pisemnych i ustnych z języka angielskiego.
Ciągle doskonalę swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach czy projektach, które dają mi możliwość wyjazdów do Wielkiej Brytanii czy innych krajów Unii Europejskiej.

Zainteresowania: podróże, książki biograficzne, kraje anglojęzyczne.

Zajęcia dla klas maturalnych: co drugi piątek 8.00 - 8.45

Zajęcia dodatkowe: poniedziałek 14.50

Zajęcia wyrównawcze: środa 2 i 3 godzina lekcyjna

Konsultacje –  dostępna i służę pomocą na każdej przerwie

J

mgr Edyta Bacior
Przedmioty:
- język angielski
O mnie:
Absolwentka filologii angielskiej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Od ponad 10 lat naucza języka angielskiego, kierując się  słowami Marii Szyszkowskiej „Poznawanie ludzi to największa przygoda w życiu człowieka”. Praca z młodzieżą to dla niej nie tylko zawód, ale także pasja i okazja do osobistego rozwoju. Oprócz pracy pedagogicznej i wychowawczej, zajmuje się koordynowaniem szkolnych projektów międzynarodowych. Czas wolny najchętniej spędza w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół.
Zajęcia dodatkowe 2014/2015
Język angielski dla o(d)pornych
czwartek, 14.55-15.40
Jeśli masz problemy ze skonstruowaniem prostego zdania w języku angielskim i czujesz że Twój poziom opanowania języka Szekspira jest (delikatnie mówiąc) niezadawalający lub po prostu nie rozumiesz konkretnego zagadnienia te zajęcia są właśnie dla Ciebie! Przyjdź zobaczysz, że nie taki diabeł straszny... :)
Koło języka angielskiego dla ciekawych świata
termin zajęć do ustalenia z chętnymi
Kultura krajów anglojęzycznych to temat na który jakkolwiek wiele przenaczonoby czasu na lekcji, to zawsze jeszcze jest coś do omówienia. Jeśli interesujesz się kinematografią, geografią i historią  krajów anglosaskich lub wręcz przeciwnie - nic o niej nie wiesz a chciałbyś zapraszam na zajęcia na których oprócz solidnej porcji wiedzykulturowej znajdzie się też czas na seans filmowy.
Sala: 23
E-Mail: edytabacior@wp.pl

mgr Nina Podsiadlik
przedmiot:
język angielski
mgr Katarzyna Gołuchowska

O mnie ….:
            Absolwentka filologii germańskiej  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie Technologii żywności, żywienia i gastronomii w Wyższej Szkole  Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie. Od 19 lat pracuje z młodzieżą ucząc języka niemieckiego oraz od dwóch lat przedmiotów gastronomicznych. Praca z młodzieżą sprawia jej dużą przyjemność i jest życiowym wyborem .
 
Zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego dla ambitnych
- piątek, 13.15 -14.00
            
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę z języka niemieckiego, przygotować się do matury lub do olimpiady, czy konkursu  - przyjdź na zajęcia dodatkowe języka niemieckiego , które pozwolą rozwijać  Twoje zdolności . Nie zwlekaj, Twoja szansa na sukces  czai się za rogiem – od Ciebie zależy czy z niej skorzystasz!
 
Zajęcia dodatkowe 2014/2015
Zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego
-Landeskunde – so interessant!
Termin do ustalenia z zainteresowanymi!
 
           Interesujesz się kulturą innych narodów, a w szczególności krajów niemieckojęzycznych, dołącz do nas  i skorzystaj z zajęć dodatkowych z języka niemieckiego,  na których zdobędziesz
 i wzbogacisz swoją wiedzę z krajoznawstwa i kultury krajów niemieckojęzycznych.
Zapraszam !
Katarzyna Gołuchowska
mgr Joanna Zielińska
Przedmioty: 
a) Język niemiecki 

Studia:
1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- Wydział Filozoficzny
2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- Filologia germańska 

Koła:
- Zajęcia dodatkowe dla maturzystów z Języka Niemieckiego 
- Wymiana międzyszkolna z Lonise- Heuriette- Gymnasium w Oranicnburgu 

Sala: 27

E-Mail
mgr Barbara Musialik
Przedmioty:
a) Język Rosyjski 

Studia:
1. Uniwersytet Śląski w Katowicach- Filologia rosyjska 
2. Kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 

Koła:

Sala: Biblioteka 

E-Mail: Barbara-m54@o2.pl
mgr Urszula Jarkiewicz 
– magister matematyki, nauczyciel. 

            Swoją pasję do nauk ścisłych odkryła już w Liceum Ogólnokształcącym, w którym brała czynny udział w wielu konkursach z zakresu nauk ścisłych. Po ukonczeniu szkoły średniej zdecydowała się kontynuuować naukę na studiach licencjackich. W 2007 roku ukończyła matematykę z informatyką na Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielecach w 2009 roku uzyskała tytuł magistra matematyki.  Jako czynny nauczyciel uważa, że nauka przedmiotów ścisłych powinna mieć charakter praktyczny. W swojej pracy dydaktycznej łączy wiedzę zarówno humanistyczną (zachęcając młodzież do poprawnego formuowania zdań, logicznej lektury zadań) jak i ścisłą.

mgr Darek Maszczyk
Przedmioty:
a) Matematyka
Studia:
1. Uniwersytet Śląski Katowice - Matematyka
Koła:
poniedziałek godz. 2 i 7 lekcyjna
Sala: 2
E-Mail:

mgr Dagmara Jaskólska
Przedmioty:
a) Historia 
b) WOS
c) Podstawy przedsiębiorczości 

Studia:
1. Uniwersytet Śląski w Katowicach- wydział Nauk Społecznych, Historia (Studia magisterskie)
2. Wyższe Szkoła Pedagogiczna- Częstochowa 

Koła:

Sala: 

E-Mail:
mgr Aneta Tyras

Przedmioty:
  • historia
  • WOS
  • wychowanie do życia w rodzinie
  • biblioteka

Studia:
1. Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Wydział Nauk Społecznych - historia (studia magisterskie)
2. Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznastwa
3. Kwalifikacje egzaminatora z historii i WOS-u

Koła:
- zajęcia dodatkowe dla maturzystów
- zajęcia fakultatywne "Z polityką za Pan Brat"

mgr Danuta Kasparek 
Przedmioty:
biologia
O mnie: 
Ukończyłam 5-letnie dzienne  studia magisterskie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach. Jestem dyplomowanym nauczycielem biologii emocjonalnie związanym z LO Żarki. W szkole mam swoje ulubione miejsce – pracownię biologiczną. Największe wyzwanie zawodowe to od zawsze funkcja wychowawcy klasy. Z biol.- chemami od lat jeżdżę na warsztaty ekologiczne, organizuję lekcje w ogrodzie botanicznym , palmiarni i  innych ciekawo przyrodniczo miejscach. 
Prowadzę zajęcia dodatkowe dla maturzystów (czwartek – 8 godz. lek.), oraz zajęcia koła biologicznego BioTop dla ciekawych ( piątek 8 godz. lek.).
Na konsultacje w przypadkach trudności z nauką zapraszam w czwartki na 7 godz. lekcyjnej.
mgr Bożena Prokopowicz
Przedmioty: 
1. Geografia 
O mnie: 
Od 17 lat pracuję z młodzieżą w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Zarkach, ucząc geografii. Moja Alma mater to Uniwersytet Jagielloński – Wydział Biologii i nauk o Ziemi – kierunek geografia. Moim marzeniem było podróżowanie i zwiedzanie świata, dlatego wybrałam ten kierunek.
Lubię uczyć, opowiadać o ciekawych miejscach na świecie, o cudach przyrody i zachwycać się złożonością i doskonałością natury.
Moje motto to „Podróże kształcą, ale……”, kto uczęszcza do mnie na zajęcia zna ciąg dalszy.

Studia: 
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Biologii i nauk o Ziemi – kierunek geografia
Koła: 
KAŻDA ŚRODA 14,55 – 15,40
(jeśli plan ulegnie zmianie termin może ulec zmianie)
Przygotowanie do matury, opanowanie logicznego myślenia, szlifowanie umiejętności posługiwania się mapą, odwiedzanie ciekawych miejsc (palcem po mapie
) – to główne nasze zajęcia.
Jeśli nie wyszło ci na jakimś sprawdzianie z geografii tak jakbyś chciał, przyjdź popraw, zalicz, wytłumaczę jeszcze raz to co sprawia ci kłopoty.
Sala: 26

E-Mail: bipi1971@interia.pl
mgr Damian Chachulski
Przedmioty: 
a) Systemy operacyjne i sieci komputerowe 
b) Urządzenia Techniki Komputerowej 
c) Aplikacje Internetowe 

Studia: 
1. Uniwersytet Śląski - Informatyka studia I stopnia 2. Uniwersytet Śląski - Informatyka studia II stopnia 
Koła:
- Systemy operacyjne i sieci komputerowe, UTK - pon 9 lekcyjna

Sala: 32

E-Mail: damianch@gmail.com
mgr Janusz Nowak
Przedmioty:
a) Edukacja dla bezpieczeństwa
b) organizacja sprzedaży w reklamie
c) projektowanie kampani reklamowych

Studia:
1. Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomi w Częstochowie (Obecnie Akademia Polonijna) - Zarządzanie i marketing - licencjat
2. Politechnika Częstochowska wydział Zarządzania - Zarządzanie i marketing w zakresie informatyki ekonomicznej - studia magisterskie uzupełniające
3. WOM w Częstochowie - Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny
4. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - Edukacja Obronna - studia podyplomowe
5. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach i Stowarzyszanie Komputer i Sprawy Szkoły - Technologia informacyjna i informatyka w szkole - studia podyplomowe
6. Wyższa szkoła zarządzania i przedsiębiorczości w Wałbrzychu - Reklama - studia podyplomowe

Sala: 34

E-Mail: viiiturniej@o2.pl
mgr Krzysztof Cupiał
Przedmioty:
  • UTK
  • Pracownia UTK
  • Systemy operaccyjne
Studia:
Zajęcia dodatkowe:
  • przygotowanie uczniów do egzamninów zawodowych E.12, E.13, E.14
Sala: 14
mgr Lidia Jędruszek
mgr Małgorzata Skinder
przedmioty: 
nauczyciel przedmiotów zawodowych 
Studia:
1. Zarządzanie i marketing - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
2. Studia w zakresie pedagogiczno-ekonomicznym – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
3. Podyplomowe:
- Informatyka – Politechnika Częstochowska 
- Doradztwo Zawodowe – Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
- Przedsiębiorczość - Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
- Edukacja dla bezpieczeństwa - Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium 
4. Kurs „Samodzielny księgowy bilansista” – SKwP w Częstochowie
Sala: 2
E-Mail: maskinder@poczta.onet.pl
mgr Jolanta Zamora
Przedmioty:
a) nauczyciel przedmiotów informatycznych
b) bibliotekarz
Studia:
Uniwersytet Śląski: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna
Politechnika Częstochowska: Informatyka - Studia podyplomowe
Koła:
Każdy wtorek 14.05 – 14.50
Sala nr 22
E-mail: jolanta.zamora@gmail.com
mgr Anna Markiewicz 

O mnie:
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego kierunku trenerskiego i nauczycielskiego
we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Łódzkiego kierunku turystyki i hotelarstwa.
Od ponad 20 paru lat naucza wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych. Praca z młodzieżą to nadal jej pasja jak
wszystkie sporty wodne.
 
Czas wolny najchętniej spędza w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół.
 
Zajęcia dodatkowe 2014/2015
Taniec  – „Najtrudniejszy jest ten pierwszy krok” czwartek, 14.55-15.40
Jeśli masz ochotę trochę się poruszać, ruszaj na zajęcia.
Jeśli chcesz zabrać swojego kolegę z naszej szkoły — w tym czasie siłownia czeka.
Dla maturzystów studniówkowy polonez – czas na naukę – piątki lub soboty do uzgodnienia.
W poniedziałki wczesne ranki 8.00 są zarezerwowane dla kasy III thot - fakturki, formularze, potwierdzenia, karty, grafiki –
wszystko dla Was.
mgr Przemysław Tabaka
Przedmioty:
a) Wychowanie Fizyczne 

Studia: 
1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

Koła:
- Siatkówka dziewczyn 
Sala: Gabinet Wuefistów 
E-Mail:
mgr Wojciech Kieraś 
Przedmioty: 
a) Wychowanie Fizyczne 
Studia: 
1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

Koła: 

Sala: Gabinet Wuefistów 

E-Mail:
mgr Ewa Zbiróg 
Przedmioty: 
a) Informatyka 
b) Kosmetyka
Studia:
1. Pedagogika UMCS Lublin
2. Informatyka Politechnika Częstochowska 
3. Pedagogika Specjalna z profilaktyką i resocjalizacja UŚ
4. Kosmetologia- Łódź 
Sala: 14
E-Mail:
mgr Marzenna Lesiak 
Przedmioty: 
a) Technologia Gastronomiczna
b) Zasady żywienia
c) Obsługa konsumenta
Studia:
1. Akademia Pedagogiczna w Krakowie – Oligofrenopedagogika
2. Uniwersytet Opolski w Opolu – Organizacja i Zarządzanie oświatą
Podyplomowe:
1. Akademia Rolnicza w Poznaniu – Żywienie człowieka
2. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach – Hotelarstwo i Gastronomia Hotelarska
Koła:
- Kółko Gastronomiczne
- Kółko Barmańskie
Sala: 48
E-Mail:
mgr Lidia Nowak
Przedmioty:
a) Hotelarstwo
Studia: 
1. Akademia Rolnicza w Krakowie wydział Technologii Żywienia 
Podyplomowe:
1. Studia Podyplomowe Turystyka i Hotelarstwo na Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 
Koła:
- Zajęcia dodatkowe dla uczniów przygotowujących do egzaminu zawodowego 
Sala: 49
E-Mail:
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego