Aktualności - ZS Zarki

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

Najświeższe aktualnoiści :) - Tylko tutaj - zapraszamy
Nowy plan lekcji
obowiązuje od 4.11.2019 r.


11.2019
J.N.

Dzień Dawcy w ZS im. T. Kościuszki w Żarkach
Nasza współpraca z Fundacją DKMS zaczęła się rok temu. Wtedy to po raz pierwszy uczestniczyliśmy w akcji wolontaryjnej dotyczącej zbierania potencjalnych dawców komórek macierzystych w ramach Dnia Dawcy.
Do tegorocznej edycji przygotowywaliśmy się od początku października. Rozwieszaliśmy plakaty na terenie szkoły i miasta.
Rozdaliśmy ulotki koleżankom i kolegom oraz lokalnej społeczności w celu większego rozpropagowania akcji. Wraz z koordynatorem akcji – nauczycielem biologii oglądaliśmy filmy poglądowe o tym jak akcję sprawnie i prawidłowo przeprowadzić.
Szkolnej pełnoletniej społeczności wyjaśniliśmy, że sam pobór materiału genetycznego jest prosty, zupełnie nieinwazyjny i trwa zaledwie kilka minut. Nasza akcja była połączona ze zbiórką funduszy na działania statutowe Fundacji.
Wolontariuszami byli nie tylko uczniowie ale również nasi nauczyciele: pani pedagog – Izabella Matczak, pani Urszula Jarkiewicz, pani Anna Markiewicz oraz pan Janusz Nowak.
Bardzo pomogły nam koleżanki z klasy IV Technikum Reklamy, które przygotowały plakaty oraz ulotki.
Gorąco zachęcamy naszych kolegów i koleżanki do włączenia się w podobne akcje. W końcu „człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Wolontariusze Dnia Dawcy 2019
w ZS w Żarkach

10.2019
J.N.

Dzień Edukacji Narodowej 2019
Uorczysta akademia i wręczenie nagród dla
wyróżnionych nauczycieli.

J. N.
X.2019

26 września odbyła się w naszej szkole konferencja podsumowująca projekt: POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049408 pt.” Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”, na którą zostali zaproszeni dyrektorzy wszystkich szkół podstawowych, przedstawiciele organu prowadzącego oraz pracodawcy. Na konferencji uczestnicy projektu przedstawili koncepcję projektu oraz wrażenia po zrealizowanym przygotowaniu pedagogicznym, językowym przed wyjazdem na praktyki zawodowe do Niemiec oraz po zrealizowanym przygotowaniu kulturowym i o samych praktykach zawodowych u niemieckich pracodawców trwających cztery tygodnie. Uczniowie na przygotowanej prezentacji pokazali wszystkim zaproszonym gościom, jak wyglądały praktyki zawodowe, czego się nauczyli oraz jak piękne zabytki znajdują się u naszych sąsiadów, jak wygląda ich kultura, obyczaj oraz życie zawodowe. Pani dyrektor – Danuta Jaworska Służałek podkreśliła jak ważne jest kształcenie zawodowe młodych ludzi a zwłaszcza wykorzystanie ich wiedzy teoretycznej w rzeczywistych warunkach pracy. Uczniowie technikum reklamy samodzielnie wykonali pamiątki reklamowe dla zaproszonych gości ze zdjęciem na tle niemieckich zabytków oraz nazwą realizowanego projektu. Na zakończenie pani wicedyrektor Anna Dzieża – koordynator projektu opowiedziała o wszystkich realizowanych praktykach zagranicznych w naszej szkole, co podkreśliło fakt, iż nasza szkoła stała się liderem w tego typu przedsięwzięciach.

A.S
IX.2019

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”. XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej objęta została honorowym patronatem Prof. dr hab. Adama Glapińskiego Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych i stara się wspierać dalszy jej rozwój.
szczegółowe informacje na stronie:
Dnia 25 września 2019 r. młodzież klasy drugiej o profilu biologiczno- chemicznym uczestniczyła w warsztatach chemicznych w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Uczniowie naszej szkoły samodzielnie wykonywali doświadczenia chemiczne z działu „Wodór, litowce i berylowce”.

J.Z.
IX.2019

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach  


 
"Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania".
 
Jan Paweł II
 
 
        Minęło 10 lat efektywnej współpracy, twórczej aktywności,   inspirujących wyzwań  oraz różnorodnych inicjatyw i przedsięwzięć.
 
 
Bardzo dziękuję rodzinie, przyjaciołom i wszystkim życzliwym osobom, z którymi miałam przyjemność współpracować w latach 2009- 2019, pełniąc funkcję Dyrektora Zespołu Szkół im. T. Kościuszki  w Żarkach.
 
Czas  intensywnej pracy zespołowej, kilkunastu ambitnych projektów unijnych, doskonałych sukcesów młodzieży, nietuzinkowych pomysłów, nowoczesnej bazy dydaktyczno- lokalowej oraz totalnej metamorfozy placówki.
 
 
Dziękuję za nieoceniony udział w budowaniu tożsamości szkoły oraz  za pomoc  w kreowaniu nowoczesnych przemian.
 
Jestem wdzięczna za zaangażowanie, okazaną pomoc, życzliwość, wsparcie, lojalność  i wielkie serce.
 
 
Proszę przyjąć serdeczności,  życzenia wszelkiej pomyślności oraz samych sukcesów w życiu  osobistym i zawodowym.
 
 
                                                                         
 
                                                                    Z wyrazami szacunku i uznania
 
                                                          Dyrektor Zespołu Szkół  im. T. Kościuszki
 
                                                                                     w Żarkach
 
                                                              dwóch  kadencji w latach 2009- 2019
 
                                                                                                                                               Mariola Piątek
 
 
„Przeżyte chwile nie giną. Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej przeszłości, by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie”.

Larysa Mitzner


Podręczniki po szkole poldstawowejPodręczniki po gimnazjum
klasa pierwsza LOklasa pierwsza i druga  LO

technikum
1 TI
1 TR
1 TH
1 TG
2 TI
2 TR
2 TH
2 TG
3 TG
3 TH
3 TI
3 TR
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 - Do zobaczenia we wrześniu
W Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach realizowany jest projekt pt.: „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy“.
16 uczniów z kierunków: technik informatyk, technik organizacji reklamy oraz technik żywienia i usług gastronomicznych
w dniu 04.05.2019 r. wyjechało na praktyki do Schkeuditz Niemcy. Praktyki będą trwały 4 tygodnie 05.05.2019 - 01.06.2019 r.
Organizacją przyjmującą jest Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekt mbH Gut Wehlitz.
Miejsca praktyk uczniów znajdują się w Lipsku są to:
Firma Projekt Korrekt e.V.,
Mensa am Park w Lipski,
Mensa Liebigstrasse,
Mensa Academica,
05.2019
J.N

Uroczysta akademia i pożegnanie absolwentów w roku szkolnym 2018/2019
Były łzy wzruszenia, gratulacje i ostatnie zdjęcia teraz życzymy im powodzenia na maturach!!!

05.2019
J.N

Maj piękny maj - a jak maj to zmiana planu :)
Zapraszamy do pobrania NOWEGO planuTakże w Naszej szkole i mieście odbyły się Narady Obywatelskie o Edukacji. Pierwsze spotkanie miało miejsce 24.04.2019 w MDK w Żarkach gdzie spotkali się rodzice, uczniowie i samorządowcy z Żarek. Drugie spotkanie miało miejsce w szkole. Wszyscy uczestnicy dyskutowali na temat przyszłości Polskiej edukacji. Więcej szczegółów można znależć na www.naradaobywatelska.pl lub na stronie FB Narada obywatelska. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

2019 J.N.

W dniach od 10.02.2019 do 17.02.2019 grupa nauczycieli z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach przebywała na szkoleniu w Atenach w Grecji w ramach projektu POWER ‘Rozwijaj się – bądź przykładem’. Temat szkolenia brzmiał: Wyszukiwanie ukrytych talentów w klasie. Głównym celem  było poznanie metod integracji uczniów    i identyfikacji ich mocnych stron oraz wyszukiwanie talentów, aby odpowiedzieć sobie na pytania: - W jaki sposób pracować z uczniem zdolnym?, W jaki sposób integrować go z grupą rówieśniczą?- Jak konstruować i przeprowadzać ćwiczenia, aby wspierać naturalny potencjał dziecka? Zajęcia pozwoliły na rozwinięcie umiejętności stosowania w codziennej pracy innowacyjnych metod wspierania potencjału intelektualnego oraz twórczego uczniów. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość aktywnego udziału w doświadczeniach i zadaniach o charakterze twórczym, które stymulują u ucznia spostrzegawczość, myślenie logiczne i abstrakcyjne, zdolność abstrahowania. Zajęcia pomogły uczestnikom w bardziej precyzyjny sposób dostrzegać talenty uczniów i ich zdolności oraz rozwijać je za pomocą różnych aktywnych metod. Na zakończenie szkolenia nauczyciele otrzymali Certyfikaty Europass Mobilność oraz zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.
Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzili najpiękniejsze zakątki Aten m.in. : Muzeum Akropolu, Akropol Ateński, Teatr Dionizosa, Świątynia Zeusa,  Partenon.
kwiecień 2019 A.S.


Święto Niepodległości w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach
Uroczystą akademię upamiętniającą 100 - rocznicę odzyskania niepodległości dla rodziców Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach rozpoczęliśmy w dn. 15 listopada o godz. 16.00 odśpiewaniem 4 zwrotek hymnu narodowego. Na Sali gimnastycznej w pięknej scenerii biało-czerwonych barw zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, i rodzice. Zamiast wzniosłych przemówień młodzież przygotowała program artystyczny przedstawiający zarys historyczny drogi do odzyskania niepodległości przez Polskę po123 latach niewoli. Pokaz filmu, piękne recytacje, prezentacja multimedialna, patriotyczne piosenki w wykonaniu najbardziej utalentowanej młodzieży dostarczyły zebranym wiele wzruszeń. „Wisienką na torcie” był polonez w wykonaniu uczniów kl. II A//B. Uroczystość zakończono życzeniami dla Niepodległej.
D.K.
15.11.2018 r.


W dn. 11.11.2018 z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości
w Naszej szkole odbyła się uroczysta akademia.
Dodatkowo nasza szkoła uczestniczyła w
akcja „Rekord dla Niepodległej”.
W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach
świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy.
Kto nie był na akademii tutaj może poczuć jak doniosła była to uroczystość w naszej szkole!
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmu ze śpiewania hymnu.


13.11.2018
J.N.

Zostań św. Mikołajem
Ogłaszamy wśród młodzieży ZS im. T. Kościuszki w Żarkach akcję charytatywną
100-lecie niepodległości - Wizyta św. Mikołaja na Kresach.”
Akcja polega na zbiórce następujących artykułów: słodycze, artykuły szkolne i maskotki.
Prosimy wszystkich o zaangażowanie się, niech to będzie dar serca każdego z nas dla polskich dzieci na Kresach.
W/w artykuły zebrane przez poszczególne klasy prosimy o przynoszenie do sali nr 17 (biologiczna)
do 14 listopada b.r. Paczki przygotowane z artykułów zebranych będą przekazane polskim dzieciom na Litwie, Białorusi i na Ukrainie.
koordynatorzy akcji: uczniowie kl. II A z wychowawcą

D.K. listopad 2018

26.09.2018
Europejski Dzień Języków


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Naszej Szkole !!!


Podręczniki szkolne dla poszczególnych klas
na rok szkolny 2018/2019
klasy 1
klasy 2
klasy 3
liceum
technik organizcaji reklamy
technik hotelarz
klasy 4
technik informatyk
technik organizcaji reklamy
technik hotelarz
czerwiec 2018
J.N.


Uroczyste zakończenie roku szkolnego
w Naszej Szkole!
Zapraszamy do obejrzenia galerii
i życzymy

UDANYCH WAKACJI!!!

czerwiec 2018
J.N.


Zapraszamy do obejrzenia małej galerii z zakończenia roku szkolnego przez tegorocznych absolwentów naszej szkoły.
Walentynki 2018
"Miłość – pożywienie zgłodniałego, woda czysta spragnionego, słońce człowieka zziębniętego, nieodzowna energia życia..."
W dn. 12-14.02.2018 odbywał się w naszej szkole kiermasz Walentynkowy połączony z pocztą walentynkową, uczniowie mogli kupić słodycze i kartki walentynkowe. Było słodko!
Poczta walentynkowa cieszyła się popularnością, uczniowie wysłali wiele karteczek, które zostały doręczone do adresatów.

luty 2018
B. Ganczewska


Po raz kolejny nasi uczniowie wzięli udział w wielkiej krajowej inicjatywie charytatywnej na rzecz dzieci z opieki zastępczej p.n. „Góra Gorsza” 2017/ 2018. Zebraliśmy łącznie ponad 355 złotych! Liderem w zbiórce okazała się klasa III TI. Brawo! Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. Akcję koordynował Samorząd Uczniowski.

luty 2018
B. Ganczewska

 

KRYTERIA WYJAZDU NA SYCYLIĘ
 
Kurs „Cyfrowa Klasa”
 
4-11.08.2018
 
max 12 pkt
 
 
 
1.    Znajomość języka angielskiego pozwalająca na pełne uczestnictwo  w kursie – poziom B1 (wymagany dokument potwierdzający)  - 5 pkt
 
 
2.    Wykorzystanie wiedzy zdobytej na kursie w trakcie dalszej pracy - 2pkt
 
 
3.    Praca dodatkowa dla szkoły w I semestrze 2017/2018  - 5 pkt
 
 
 
Przypominamy, że zgodnie z wymogami FRSE oraz zapisami we wniosku:
 
 
        rekrutacji nie podlega kadra zarządzająca oraz koordynatorki projektu
 
        listy rezerwowe z poprzednich wyjazdów nie przechodzą automatycznie na następne i należy ponownie składać formularz zgłoszeniowy
 
 
 
Dokumenty przyjmujemy w pierwszym tygodniu po feriach, tj.: 12-16.02.2018
 
 
 
Powodzenia!
 
 
Koordynatorki projektu:
 
mgr Edyta Bacior, mgr Beata Ganczewska
styczen 2018

Nasi uczniowie zostali laureatami wojewódzkiego konkursu na spot edukacyjny:
"HIV/AIDS wiem, nie boję się, toleruję"
Konkurs był realizowany przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitany w Katowicach.
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dlaszych sukcesów.
Zapraszamy do obejrzenia spotu!!!

J.N. styczeń 2018

Międzypowiatowy  konkurs dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych – projekt i wykonanie plakatu pt „ Żyć bez ryzyka - HIV/AIDS „ rozstrzygnięty
I miejsce i nagroda specjalna – Anna Bialik, ucz. kl. II AB  LO
III miejsce – Jesika Wesołowska,  ucz. kl. II TG
ex aequo Manuela  Ociepka, ucz. kl. III A LO

Filmy zgłoszone do nonkursu przez naszą szkołę:
Film 1
Film 2
Film 3
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
koordynator konkursu Danuta Kasparek
styczeń 2018


Czas Świąt Bożego Narodzenia, to czas miłości, radości, przebaczania,  jest to także czas refleksji i spotkań rodzinnych. Nasi uczniowie nie zapomnieli jednak o wsparciu innych potrzebujących. Już od początku grudnia Samorząd Uczniowski zorganizował „Gwiazdkową zbiórkę prezentów” dla Świetlicy Socjoterapeutycznej w Żarkach. Wśród darów znalazły się m.in., słodycze, zabawki, gry, materiały papiernicze, itp. Zobaczcie ile wspaniałych i potrzebnych rzeczy zebrała młodzież naszej szkoły! Umiemy pomagać! Brawo!

grudzień 2017
B. Ganczewska


W dniu 14 grudnia 2017 r. na terenie ZS T. Kościuszki miała miejsce prelekcja dla rodziców "Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym" z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

I. Matczak
grudzień 2017

W dniu 4 grudnia 2017r w naszej szkole odbył się spektakl profilaktyczno-teatralny pt: "Zamknięty rozdział". Powyższe działanie w zakresie profilaktyki uniwersalnej  poruszało zagadnienia dotyczące profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej (moment inicjacji, skutki zdrowotne, społeczne i prawne), zarządzania i kontroli nad sferą emocjonalną (dokonywanie wyborów, samorealizacja, budowanie poczucie własnej wartości, agresja i autoagresja), jak również przemocy emocjonalnej i psychicznej.
Spektakl profilaktyczny został wykonany przez aktorów z Teatru KURTYNA z Krakowa w ramach środków finansowych uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.
Pedagog szkolny Izabella Matczak
grudzień 2017

W środę 6 grudnia 2017 r. odwiedził nas Święty Mikołaj ze swoimi Śnieżynkami! Byliśmy super grzeczni w tym roku!  W nagrodę miał słodkie podarunki dla wszystkich uczniów i nauczycieli oraz Dyrekcji.

grudzień 2017
B. Ganczewska


 
Zakończyliśmy przygotowywanie kartek świątecznych dla uczniów z Grecji
 
 
W tym tygodniu klasy ITG oraz klasa I AB zakończyły przygotowanie kartek świątecznych dla uczniów ze szkoły partnerskiej z Zakintos (Grecja). Na wysłanie czekaja 33 kartki razem
 
z drobnymi upominkami w postaci słodyczy. Oprócz zrobienia kartek, uczniowie opisali tradycje bożonarodzeniowe w Polsce i  wykonali trzy prezentacje power point, które przesłane będą za pomocą platformy internetowej Twinspace.
 
Po wysłaniu przesyłki będziemy z niecierpliwością oczekiwać na podobną paczkę z Grecji!
 
Koordynatorkami projektu 'Merry Christmas!' są mgr Edyta Bacior i mgr Beata Ganczewska
 
E. Bacior
Grudzień 2017

W dn. 22.11.2017 r. obie koordynatorki projektu POWERSE-2017-1-PL01-KA101-037172 pt.” Rozwijaj się – bądź przykładem”, a zarazem nauczycielki języka angielskiego w naszej szkole
-  mgr Edyta Bacior i mgr Beata Ganczewska
– gościły w siedzibie RODN WOM w Częstochowie na zaproszenie wicekuratora oświaty. Uczestniczyły w targach dla dyrektorów szkół z terenu delegatury prezentując osiągnięcia projektowe
B.G. listopad 2017

 
Nasza szkoła pracuje projektem
 
e-Twinning
 

 
Projekty e-Twinnnig to współpraca szkół z różnych zakątków Europy – uczniowie
 
z naszej szkoły   i w tym roku szkolnym dołączyli do rzeszy szkół działających na platformie e-Twinning, tym razem ze szkołą z Zakintos (Grecja). Tematem projektu są bożonarodzeniowe tradycje w naszych krajach, a dodatkowego smaczku dodaje fakt, że uczniowie greccy są wyznania prawosławnego, zatem dowiemy się wielu nowych
 
i ciekawych informacji kulturowych.
 
 
Każdy biorący udział w projekcie uczeń otrzyma m.in. specjalną, dedykowaną dla niego/niej kartkę świąteczną, wysłaną tradycyjną pocztą.
 
Zaangażowane klasy to 1tgh oraz 1ab.
 
 
Koordynatorkami projektu są nauczycielki języka angielskiego:
 
mgr Edyta Bacior oraz mgr Beata Ganczewska.

E.B.
listopad 2017

Ślubowanie Klas 1
Uczniowie klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 w listopadzie obchodzili swoje uroczyste ślubowanie i tym samym stali się pełnoprawnymi uczniami naszej społeczności szkolnej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęc z tej uroczystości.

J.N.
listopad 2017

W dn. 10.11.2017 odbyła się akademia z okazji dn. 11 listopada Dnia odzyskania niepodległości. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z akademii.

J.N.
listopad 2017

 
W dniu 17.10.2017 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w spotkaniu zorganizowanym przez komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie z pracownikami Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Spotkanie miało miejsce w Muzeum Monet i Medali J.P. II w Częstochowie. Uczniowie poznali historię działań wojskowych Polskich żołnierzy poza granicami naszego państwa a także wysłuchali historii weteranów którzy uczestniczyli w misjach pokojowych na terenie całego świata. Prelekcję prowadził Andrzej Korus - kierownik zespołu edukacji i tradycji Centrum Weterana z Warszawy. Osoby zainteresowane materiałem zapraszamy do skorzystania z odnośników w tekście.

J. Nowak
październik 2017


W dniu 16.10.2017r godz.10.30 na terenie Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Myszkowie odbyły się prelekcje dla uczniów pod kątem odpowiedzialności prawnej nieletnich. Powyższe spotkanie z uczniami wynikało z chęci dostarczenia uczniom wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej oraz podniesienie świadomości uczniów w zakresie konsekwencji za swoje postępowanie. Koordynator pedagog szkolny Izabella Matczak

I. Matczak
październik 2017

 
W piątek 13.10.2017 r. odbyła się w Naszej Szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 
Na akademii zostały wręczone nagrody Dyrektora i Starosty dla nauczycieli, nauczyciele również otrzymali życzenia od Samorządu Szkolnego i uczniów. Klasa 2 TIR przygotowała też dla nich krótki program artystyczny.

październik 2017
J. Nowak

W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy w naszej szkole projekt młodzi cyfrowi - zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na poniższej stronie.
www.dbamomojzasieg.com lub klikając w baner obok - tam też znajdzemy aktualny raport o - fonoholizmie - nowemu zagrożeniu jakie może dosięgnąć młodego człowieka.

I. Matczak
październik 2017


Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach
21 września 2017 r. Europejskim Dniem Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach
Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach to druga edycja akcji prowadzonej we wszystkich europejskich krajach pod nazwą EDWARD.
European Day Without A Road Death – EDWARD organizowany jest przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego – TISPOL, we współpracy z krajami członkowskimi. Polska Policja od 10 lat jest członkiem TISPOL-u, co pozwala na aktywny udział polskich policjantów ruchu drogowego zarówno w projektach szkoleniowych, kontrolnych działaniach wzmożonych jak również na bieżącą wymianę doświadczeń w obszarze ruchu drogowego z policjantami z innych krajów.
Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w komunikacji drogowej. Chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na powszechny problem, jakim jest duża liczba osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych
        Dziś w naszej szkole gościli policjanci z Myszkowskiej Komendy Policji sekcji ruchu drogowego. Poprowadzili szkolenie dla uczniów z zasad ruchu drogowego. W galerii plakaty przygotowane przez uczniów na akcję: Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach. Więcej zdjęć w lepszej rozdzielczości w galeri - zapraszamy

przygotowała: I. Matczak
wrzesień 2017

Akcja „ Sprzątanie świata – Polska 2017”
Już po raz 24 w Polsce odbyła się Akcja Sprzątanie świata – w tym roku pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji było zwrócenie uwagi na to, że przedmioty, które nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako śmieci – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania. W dniu 15. września 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach aktywnie wpisali się w realizację idei tej akcji. Uczestniczyło 175 uczniów z siedmiu klas naszej szkoły. Każda klasa miała wyznaczony teren, który został solidnie posprzątany. Tereny objęte akcją to m.in. ul. Steinkellera  i otoczenie środowiskowego domu pomocy społecznej oraz placu zabaw, ulice: Olszowa, Zielona i Młyńska, las za rzeką przy stadionie miejskim oraz droga i otoczenie strażnicy w Przewodziszowicach. W ramach akcji zebrano 29 worków śmieci – ok. 2900 l. Jak widać, nie wszyscy dbają o swoje środowisko. Pewnie upłynie jeszcze wiele czasu, nim ludzie zrozumieją, jak ważne jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego skutki w przyszłości. Wywozem śmieci zajął się Urząd Miasta i Gminy Żarki. Akcja przebiegała sprawnie i bezpiecznie. Dołączone zdjęcia obrazują aktywny udział uczniów Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w akcji. Celem akcji Sprzątanie świata było jednak nie tylko uporządkowanie miejscowego środowiska naturalnego, lecz również wzbudzenie w młodych ludziach odpowiedzialności za ochronę środowiska i zachęcenie ich do działania.
Organizator : Lidia Nowak
wrzesień 2017


Od 20 sierpnia 2017 r. wejście do budynku szkoły będzie od ulicy Steinkellera.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności z powodu prowadzonych kompleksowych robót budowlanych na terenie szkoły.


Za nami FESTYN ZDROWIA , świetna impreza zorganizowana przez szkolny 10 – osobowy  zespół zapaleńców „Eco Team”,  w ramach konkursowego projektu „Czas na zdrowie”.
FESTYN ZDROWIA  to ogromna impreza, której celem była promocja zdrowego stylu życia, nie tylko wśród uczniów naszej szkoły ale i wśród lokalnej społeczności.
Impreza dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń! Frekwencja uczniów – wzorowa! Nie zabrakło też zaproszonych gości.
Atrakcje imprezy to między innymi: projekcja filmów o tematyce ekologicznej p.t. „Śmietnik w mojej głowie” , ponadto wykład pani Anety Szulc z delikatesów ekologicznych dotyczących zdrowego eko-odżywiania; wykład pani dietetyk o tym jak młodzież powinna się odżywiać , aby nie chorować; występy i prezentacja talentów naszych uczniów w towarzyszącej imprezie p.n. Gejzer Młodzieżowych Pasji, międzyklasowe rywalizacje sportowe , gimnastyczne – ruchowe  przerywniki oraz zdrowy poczęstunek z ekologicznych produktów.
Uczniowie po dużej dawce przydatnych informacji i ruchu mogli skosztować wyśmienitych i zdrowych przekąsek, były to  m.in. smoothie z pokrzywy, ekologiczne sery, czy  kanapki z bio chlebka własnego wypieku. Wszystko było pyszne i naprawdę zdrowe. Uczestnicy imprezy chętnie brali przepisy na eko wyroby, które były dostępne przy każdej zdrowej potrawie.
Okazuje się, że zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia wcale nie muszą być trudne. Ważna jest świadomość, a taką udało się zaszczepić na imprezie!

B. Ganczewska
maj 2017
<hr>

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
dla klas maturalnych
i wręczenie świadectw i nagródJ. Nowak
maj 2017


Konferencja podsumowująca projekt Erasmus +  2015-201
              25 maja 2017 r.  w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach odbyła  się konferencja podsumowująca   kolejny  projekt realizowany przez szkołę w ramach programu Erasmus+. W konferencji wzięła udział Wicedyrektor szkoły – Pani Anna Dzieża, wicedyrektor szkoły – Pani Agnieszka Skorek, zaproszeni goście,  wśród nich m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Myszkowskiego Pan Andrzej Jastrzębski oraz Dyrektorzy Szkół Gimnazjalnych Powiatu Myszkowskiego wraz z delegacjami uczniów.
              Podczas konferencji o celach, podejmowanych działaniach i efektach stażu mówiła autorka i koordynatorka projektu – nauczycielka przedmiotów zawodowych Lidia Nowak, a następnie jego uczestnicy.
maj 2017
L. Nowak

Humaniści z Kościuszki najlepsi w Powiecie
W dniu 19.05.2017 r. w Zespole Szkół w Pińczycach został rozstrzygnięty VII Powiatowy Konkurs Literacki „Nie zadawalajcie się miernotą”. Laureatkami zostały uczennice z klasy Ia/b z Liceum Ogólnokształcącego:
1 miejsce Wiktoria Łapińska,
2 miejsce Paulina Zielińska.
Uczennice przygotowały prace literackie, których myślą przewodnią była działalność
i postawa Świętego Jana Pawła II, a zagrożenia współczesnego świata.
Uczennice przygotowała do konkursu mgr Beata Placek.
Gratulujemy!!!
B. Placek
maj 2017

Sukces naukowy
Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach od lat stara się rozwijać młodzieżowe pasje i kształcić przyszłych inżynierów i ludzi sukcesu. Dowodem na to jest kolejny sukces ucznia, tym razem w dziedzinie nauk ścisłych. Uczeń klasy IA/B został finalistą XXIII Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę Badawczą „ Fizyka a Ekologia”.  Pieczę nad pracami przygotowującymi ucznia do finału sprawowała mgr Marzena Dyrda – nauczyciel fizyki. Uczeń przygotowywał się do Konkursu już od X 2016r.
Konkurencja polegała na napisaniu pracy badawczej w dziedzinie fizyki powiązanej z ekologią. Uczeń zachwycił jury pracą p.t. „ Technologie Energetyki Odnawialnej”.
Ponadto, Dawid został wyróżniony w sesji plakatowej dotyczącej tematu swojej pracy i zajął 4 miejsce w Polsce spośród ponad 100 uczestników. (plakat powstał przy współpracy uczniów z klasy III technika organizacji reklamy: Pawła Banaszka i Jakuba Bińczyka)
Impreza wręczenia nagród i wyróżnień miała miejsce w dn. 06.04.2017 r.  w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Konkurs przebiegał pod patronatem instytutu Fizyki, Centrum Naukowo – Dydaktycznego, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gratulujemy sukcesu.

M. Dyrda
kwiecień 2017


          W dniu 29.03.2017r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach odwiedzili Radio Fiat w Częstochowie. W ramach warsztatów z dziennikarstwa mogli sprawdzić swoje umiejętności oraz zaobserwować na czym polega praca dziennikarza w radiu. Znakomitym doświadczeniem było udzielenie wywiadu pani redaktor Emilii Wróbel a jej rozmówcami byli : wicedyrektor ZS mgr Anna Dzieża oraz uczniowie: Martyna Zduńczyk kl. 1a, Paulina Zielińska  kl. 1 a oraz  Patrycja Coner z kl. 1 TI Rozmowa dotyczyła wyboru szkoły, własnych pasji i planów na przyszłość.
kwiecień 2017
A. D.

W nietypowej lekcji historii przeprowadzonej na terenie Archiwum Państwowego w Częstochowie mieli okazje uczestniczyć uczniowie Zespołu Szkól im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach.
Profesjonalnie przygotowana lekcja archiwalna pozwoliła grupie uczniów przenieść się aż do najdawniejszych dziejów historii Żarek i okolic czyli do wieku XIII z którego to pochodzą pierwsze wzmianki o wsi Żarki. Ponadgodzinna prelekcja przeplatana była informacjami dotyczącymi funkcjonowania Archiwum , uczniowie dowiedzieli się między innymi :
Jak gromadzone i przechowywane są materiały archiwalne i oraz w jaki sposób udostępnia się je zainteresowanym użytkownikom
Dodatkowo uczniowie mieli możliwość zapoznać się z dokumentami . Wszyscy  byli bardzo zadowoleni z takich zajęć.
kwiecień 2017
A. Z.

Prelekcja kampanii "Drugie Życie"
Uczniowie klasy II Ti Basiak Dawid oraz Kita Mateusz przygotowali fantastyczną prezentację multimedialną, która została wykorzystana podczas prelekcji w dniu 10.04.2017r.  W oparciu o materiały i wiedzę zawartą w prezentacji, ale przede wszystkim własnymi słowami, z dużą dozą emocji i ogromnym zaangażowaniem uczniowie naszej szkoły przybliżyli wszystkim zgromadzonym i nauczycielom tematykę związaną z przeszczepianiem narządów. Poza tym szkolną kampanię i prelekcje dla uczniów wspierała również Pani Matczak.  Podczas prelekcji uczniowie przekazali uczestnikom oświadczenia woli. Ponadto uczniowie klasy III TiR wykonali wspaniałą dekorację, która również towarzyszyła i nadal będzie towarzyszyła działaniom na terenie szkoły w ramach kampanii „DRUGIE ŻYCIE” transplantacja – masz dar uzdrawiania. Wszystkie dotychczasowe działania na terenie naszej szkoły świadczą o kreatywności i zaangażowaniu społeczności szkolnej w tematykę transplantacji. Koordynator pedagog szkolny mgr Izabella Matczak

kwiecień 2017
I.Matczak
J.Bińczyk

 
Praktyki zawodowe w Portugalii
 
Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach zawsze stał na stanowisku, że jakość kształcenia zawodowego jest priorytetowa. Wiedza teoretyczna musi być poparta solidnymi, konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Od 2013 roku realizujemy projekty w ramach programu edukacyjnego Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, obecnie Erasmus+  Kształcenie i szkolenia zawodowe, dzięki którym młodzież naszej szkoły ma szansę odbywać praktyki zagraniczne. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.
 Uczniowie naszej szkoły właśnie odbyli dwutygodniową praktykę zawodową w Portugalii.  Przebywali w miejscowości Barcelos od 3 do 14 kwietnia. Byli to uczniowie klas drugich
i trzecich w zawodach: technik organizacji reklamy, informatyk, gastronomik i hotelarz. Przed wyjazdem uczniowie  uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych z języka angielskiego w szkole językowej
kwiecień 2017
L. Nowak

Dnia 8 marca 2017 roku kadra zarządzająca Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach

• mgr Mariola Piątek – Dyrektor
• mgr Anna Dzieża – Wicedyrektor
• dr Agnieszka Skorek – Wicedyrektor

Uczestniczyła  w oficjalnym spotkaniu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej gdzie  zostało oficjalnie podpisane porozumienie o współpracy, szczegółowo regulującej wspólnie działania w obszarze poszerzania treści programowych, popularyzacji nauki, organizacji wspólnych wydarzeń edukacyjno-naukowych, wykorzystywania potencjału laboratoryjnego Uczelni w procesie upraktycznienia kształcenia uczniów.


Ze strony Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w spotkaniu uczestniczyli:
• prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – JM Rektor,
• dr Marcin Lis - Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich,
• dr inż. Maciej Rostański – Kierownik Katedry Informatyki,
• mgr inż. Sebastian Korzeniowski – Kierownik Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu,
• mgr Wiesław Mroszczyk – Dyrektor Otwartej Akademii Nauki.
Sygnowane porozumienie określa szczegółowo warunki współpracy w zakresie objęcia przez Uczelnię patronatu nad młodzieżą kształcącą się w Zespole Szkół w obszarze nauk ekonomicznych, technicznych i humanistycznych.
Strony porozumienia planują wspólne działania w zakresie popularyzacji nauki, poszerzania treści programowych, wspólnych wydarzeń, wykładów i warsztatów oraz działań na rzecz podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli.
marzec 2017
A.SkorekVabank. Ryzyko w biznesie i życiu - wielka debata ekonomiczna
Strategia, mapa, kompas i umiejętność przewidywania zagrożeń to elementy, które przydają się nie tylko podczas zdobywania szczytów górskich, ale również tych zawodowych i osobistych – udowadniali paneliści Wielkiej Debaty Ekonomicznej „Vabank. Ryzyko w biznesie i w życiu”, która oficjalnie zainaugurowała XIII Festiwal Nauki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Uczniowie z ZS im. T. Kościuszki z Żarek mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w tym wydarzeniu. Wyjazd do WSB do Dąbrowy Górniczej zakończył się uczestniczeniem w wykładzie dotyczącym "Ryzyka "wtopy" w biznesie" a także w Wielkiej Debacie Ekonomicznej "Vabank. Ryzyko w biznesie i życiu". Spotkanie wielu znanych prelegentów i poznanie szkoły od środka pozwoliło poczuć naszym uczniom smak życia studenckiego.
marzec 2017
J.N.

Wolontariusz z Turcji w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach
W dn. 27.02 – 03.03.2017 w Zespole Szkół im. T. Kościuszki mieliśmy przyjemność gościć wolontariusza z Turcji - Renas Turunc z organizacji AIESEC, z  projektu edukacyjnego  World Talks 2017.
AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Od 45 lat rozwija w młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych.
World Talks  to projekt skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, w którym zagraniczni wolontariusze dzięki interaktywnym warsztatom, przybliżają uczniom różne aspekty ich kultury, budują w nich otwartość na obcowanie z innymi narodowościami, przełamują stereotypy oraz przybliżają istotne tematy dotyczące problemów świata
Spotkania z wolontariuszem były ogromną przygodą dla naszych uczniów, którzy mieli szansę na poznanie nowej kultury i nawiązanie kontaktów z obcokrajowcem, który, jak  okazało się jest podobny do nich samych. Spotkania te przełamały wiele barier - kulturowych, obyczajowych, czy językowych.
Warsztaty prowadzone były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym oraz językowym. Projekt był w całości realizowany w języku angielskim. Uczniowie podczas spotkań mogli naprawdę wiele się nauczyć i przekonać jakie korzyści daje współpraca ponad podziałami i uprzedzeniami.
Po zajęciach była kolej na  zorganizowany czas wolny w towarzystwie uczniów Zespołu Szkół. Renas odwiedził między innymi Mirów oraz Bobolice, pokonując pieszo malowniczą ścieżkę między dwoma  zamkami.
Obowiązkiem szkoły było zorganizowanie noclegów dla wolontariusza u rodzin goszczących i zapewnienie wyżywienia.
Finałem pobytu wolontariusza w szkole była uroczysta Closing Gala w Katowicach podsumowująca wzięcie udziału w projekcie edukacyjnym World Talks 2017. Zespół Szkół w Żarkach został nagrodzony Certyfikatem udziału. Na Gali szkołę reprezentowały nauczyciel języka angielskiego mgr Beata Ganczewska oraz uczennica klasy IIA Adrianna Wiaderek.
Kolejni wolontariusze z różnych stron świata zagoszczą w Zespole Szkół w Żarkach już we wrześniu.
marzec 2017
B.G.

 
„Gawęda o broni i zbroi”
 
 
            Uczniowie klas II Technikum Hotelarskiego i Technikum Organizacji Reklamy z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach wraz z opiekunami: mgr D. Jaskólską i mgr A. Markiewicz w piątek 24 lutego, odwiedzili Stary Młyn w Żarkach gdzie zwiedzali wystawę czasową: „Gawęda o broni i zbroi”.
 
 
Młodzież poznała uzbrojenie obronne oraz zaczepne z różnych faz średniowiecza. Na wystawie podziwiać można było również sylwetki rycerskie – nawet rycerza konnego. Duże zainteresowanie wzbudził namiot wraz z wyposażeniem obozowym. Jednak zdecydowanie największą atrakcją wystawy była możliwość przymierzenia prawdziwej zbroi rycerskiej. Każdy z nas mógł odczuć na własnej skórze jej ciężar i poczuć się przez chwilę jak średniowieczny wojownik.
Luty 2017
D. Jaskólska

                                                            
Uczniowie naszej szkoły z klasy 2 i 3 technikum organizacji reklamy w zeszłym tygodniu brali udział w warszatach sitodruku. Warszaty zostały zorganizowane w "pracownia jura". Uczniowie mogli zapoznać się z historią druku a potem samodzielnie poznać techniki sitodruku i wykonać własne wydruki na różnych gramaturach papieru i tkaninie. Na pamiątkę dostali torby z własnoręcznie nadrukowanymi grafikami.
grudzien 2016
J.N

 
        W dn. 17-24 lipca 2016 r. kolejna grupa 10 nauczycieli  z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach przebywała Cagliari – stolicy Sardynii, aby podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje ICT na szkoleniu w ramach  projektu nr 2015-1-PL01-KA101-014677 pt. „Rozwój umiejętności IT, językowych, metodycznych oraz międzykulturowych wśród nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.”
        Szkolenie p.t.” Effective Use Of ICT in Education” było możliwe poprzez projekt całkowicie finansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Czytaj całość ...
Listopad 2016
J.N.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego